Autor: likeconsulting

 

VEGO Holdings impreuna cu LIKE Consulting va invita sa participati la conferinta de lansare a proiectului „R&D Between Past and Future”. Evenimentul va avea loc marti 28 martie 2023 si va include discutii despre provocarile din domeniul proiectarii si consultantei in constructii. Participarea este gratuita pe baza invitatiei si va oferita de organizatori.

Prima conferința a Initiativei „R&D Between Past and Future” se va concentra pe Implementarea BIM (Building Information Modeling) in Romania Viitorului. Conferința va prezenta importanta implementarii BIM in companiile de proiectare.

La conferinta, experti in inginerie, arhitectura si istorie vor discuta despre modul in care sunt influentate proiectele prin implementarea proceselor BIM in dezvoltarea constructiilor moderne si despre modul in care poate fi folosit ca model pentru proiecte viitoare. De asemenea, vor fi prezentate cazuri de bune practici din alte tari care au implementat cu succes procesele BIM.

In plus, conferinta va oferi oportunitati de networking pentru participanti, inclusiv pentru specialistii in domeniu, studentii la master si doctoranzii din domeniul ingineriei si arhitecturii, care vor avea ocazia sa discute cu experti din aceste domenii si sa invete despre cele mai recente tehnici si tendinte in aceste domenii.

In concluzie, prima conferinta a Initiativei „R&D Between Past and Future” va fi o oportunitate unica de a explora legatura dintre trecut si viitor prin intermediul explicarii solutiilor BIM si de a invata despre modul in care acest simbol poate fi folosit pentru a inspira si ghida proiecte viitoare.

„Suntem incantati sa lansam aceasta initiativa care se concentreaza pe construirea unui viitor mai bun pentru Romania”, a declarat Virgil Profeanu, fondator al VEGO Holdings. „Prin intermediul acestei initiative, ne propunem sa contribuim la realizarea unui viitor mai puternic, mai prosper si mai sustenabil prin identificarea si abordarea problemelor cheie ale tarii”.

Lansarea Initiativei „R&D Between Past and Future” reprezinta una din cele mai importante proiecte de dezvoltare colaborativa prin pregatirea continua a specialistilor in domeniu a declarat Marius Panuta, Founder & CEO Like Consulting. Initiativa „R&D Between Past and Future” ofera oportunitati unice de a se implica in construirea viitorului tarii prin intermediul unei initiative importante si de impact si de a accesa un mediu de colaborare si schimb de idei cu alti lideri din comunitate si din domeniul academic.

Despre VEGO Holdings si LIKE Consulting

VEGO Holdings si LIKE Consulting sunt doua organizatii care se concentreaza pe dezvoltarea si implementarea de proiecte inovatoare care sa contribuie la construirea unui viitor mai bun pentru Romania. Prin intermediul Initiativei „R&D Between Past and Future”, acestea isi propun sa mobilizeze comunitatea si sa identifice problemele cheie ale tarii prin intermediul solutiilor viabile si sustenabile.

Prezentare si justificare proiect „Research and Devolpment (R&D) Between Past and Future”

I. Introducere

Inițiativa „Research and Devolpment (R&D) Between Past and Future” isi propune sa construiască un viitor mai bun pentru Romania prin mobilizarea comunitatii si identificarea problemelor cheie ale tarii. Scopul acestei inițiative este de a contribui la dezvoltarea unei tari mai puternice, mai bune si mai prospera.

II. Obiective

Mobilizarea comunității pentru a lucra impreuna pentru a construi o tara mai buna, mai puternica si mai prospera.

Identificarea si abordarea problemelor cheie ale tarii, cum ar fi educatia, sanatatea, economia si mediul, prin intermediul solutiilor viabile si sustenabile.

III. Activitati

Organizarea de sesiuni de comunicare adresate mediului de afaceri din domeniul constructiilor, mediului academic, inclusiv studentilor la master, doctoranzilor si profesorilor.

Prezentarea cazurilor de bune practici din diverse domenii de activitate, cum ar fi inginerie si  arhitectura..

Crearea unei cadru reprezentiv pentru schimbul de idei si colaborare prin intermediul prezentarii lucrarilor si sustinerii acestora de catre profesionistii in domeniu, studentii la master, doctoranzi si profesori.

Parteneriate cu organizatii, institutii de invatamant si lideri din comunitate.

Campanii de sensibilizare si educatie a publicului.

IV. Beneficii pentru parteneri

Oportunitatea de a se implica in construirea viitorului tarii prin intermediul unei initiative importante si de impact.

Acces la un mediu colaborativ si schimb de idei cu alti lideri din comunitate si din domeniul academic.

Oportunitatea de a-si prezenta cazurile de bune practici si de a-si imbunatati vizibilitatea in comunitate.

V. Concluzie

Inițiativa „R&D Between Past and Future” isi propune sa fie un catalizator pentru construirea viitorului pe care ni-l dorim pentru Romania. Prin colaborare, inovatie si determinare, suntem convinsi ca putem contribui la realizarea acestui scop.

Invitatie la evenimentul de lansare a proiectului:

Inscrie-te AICI!

 

Candidatul ideal

Experienta de lucru in domeniul achizitiilor publice in constructii min 2 ani;

Abilitati organizatorice, de relationare si comunicare;

Cunoștințe avansate despre legislația referitoare la achizițiile publice și normele de aplicare în vigoare;

Absolvent studii superioare – prezinta avantaj: inginer

Cunoștințe avansate de utilizare a Sistemului Informatic (SICAP);

Experianta in realizarea ofertelor tehnice si financiare in domeniul proiectarii;

Abordare proactiva a problemelor;

 

Descrierea jobului

Citeste mai departe

 

Program “Casa Eficienta Energetic”

 

Obiectul, scopul, obiectivele programului şi indicatorul de performanţă

(1)  Obiectul  programului îl reprezintă  acordarea finanțării nerambursabile din Fondul pentru mediu în vederea efectuării de lucrări destinate creșterii eficienţei energetice în locuințele unifamiliale.

(2) Scopul programului îl reprezintă creşterea eficienţei energetice și reducerea

emisiilor de gaze cu  efect de seră prin diminuarea consumului de energie și utilizarea surselor regenerabile în locuințe unifamiliale.

(3) Obiectivele programului sunt creşterea performanței energetice și/sau utilizarea energiei regenerabile în locuințele unifamiliale existente, situate într-un imobil-construcție având regim de înălțime maximum P+2E.

 

Afla AICI cat costa realizarea Certificatului si Auditului Energetic, documente obligatorii la dosarul de finanțare!

 

Cuantumul finanţării și pragul de eficiență energetică

(1) În cadrul programului, se acordă o finanțare nerambursabilă în cuantum de maximum

70.000 lei pe fiecare proiect.

(2) Finanțarea nerambursabilă se acordă pentru creșterea cu cel puțin a unei clase energetice față de nivelul prezentat în cererea de finanțare, precum și în funcție de încadrarea tuturor indicatorilor în pragurile de finanțare descrise mai jos, fără a depăși 60% din costul total de investiție pentru implementarea măsurilor de creștere a performanței energetice a clădirii, astfel:

Citeste mai departe

Conform HG nr. 343/2017 modificarea HG nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii și instalaţii aferente acestora

Art. 1. — Recepţia construcţiilor constituie o componentă a sistemului calităţii şi reprezintă un proces complex prin care se certifică, în condiţiile legii, finalizarea lucrărilor pentru realizarea unor construcţii noi sau a unor intervenţii la construcţii existente, cu respectarea cerinţelor fundamentale aplicabile şi în conformitate cu prevederile autorizaţiei de construire/desfiinţare, precum şi ale documentelor prevăzute în cartea tehnică a construcţiei.

Art. 2. — (1) Prevederile prezentului regulament se aplică construcţiilor şi instalaţiilor aferente acestora, denumite în continuare construcţii.

(2) Instalaţiile aferente construcţiilor sunt cele prevăzute la art. 2 alin. (2) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată.

Art. 3. — (1) Recepţia construcţiilor de orice categorie şi clasă de importanţă se efectuează de către investitor/proprietar atât pentru construcţii noi, cât şi în cazul intervenţiilor la construcţii existente, pentru care se emit, în condiţiile legii, autorizaţii de construire/desfiinţare, şi se realizează în două etape:

 1. a) recepţia la terminarea lucrărilor;
 2. b) recepţia finală, la expirarea perioadei de garanţie. (2) Recepţia poate fi admisă sau respinsă, motivat.

Art. 4. — Recepţia la terminarea lucrărilor şi, respectiv, recepţia finală pot fi realizate şi pentru părţi/obiecte/sectoare din/de construcţie, în condiţiile legii şi ale prezentului regulament, dacă acestea sunt distincte/independente din punct de vedere fizic și funcţional.

Art. 5. — Construcţia poate fi dată în folosinţă doar în cazul admiterii de către investitor a recepţiei la terminarea lucrărilor, în condiţiile legii şi ale prezentului regulament preluării construcţiei de către proprietar şi obţinerii de către acesta a autorizaţiilor necesare utilizării construcţiei, potrivit legii. Prin admiterea recepţiei se certifică faptul că executantul şi-a îndeplinit obligaţiile în conformitate cu prevederile contractului de lucrări/de execuţie, ale documentaţiei privind proiectarea, ale autorizaţiei de construire/desfiinţare, precum şi ale documentatei privind execuţia.

Art. 6. — În înţelesul prezentului regulament, termenii şi expresiile de mai jos se definesc astfel:

a) investitor — persoană fizică sau juridică, precum şi orice entitate publică care, în calitate de parte contractantă, finanţează contractul de lucrări/de execuţie pentru realizarea de construcţii noi, precum şi/sau intervenţii la construcţii existente, urmăreşte îndeplinirea lui, efectuează recepţia la terminarea lucrărilor şi preia construcţia de la executant;

b) executant — persoană juridică care, în calitate de parte contractantă, realizează lucrările contractate;

c) proprietar— persoană fizică sau juridică, precum şi orice entitate publică, beneficiară a lucrărilor de construire/desfiinţare recepţionate de către investitor prin proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor şi care îndeplineşte obligaţiile prevăzute de reglementările în vigoare în sarcina sa;

d) proces-verbal de recepţie parţială — act prin care se atestă stadiul fizic de execuţie a construcţiei, în scopul înscrierii dreptului de proprietate asupra acesteia în cartea funciară, identificându-se cu procesul-verbal de constatare privind stadiul realizării construcţiei, în sensul Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 7. — (1) În cazul în care investitorul decide, motivat, preluarea de la executant a unei părţi din construcţie într-un anumit stadiu fizic de execuţie, între investitor și executant se încheie un proces-verbal de recepţie parţială, în condiţiile legii.

(2) În procesul-verbal de recepţie parţială, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1, se consemnează, în mod obligatoriu, după caz: starea părţii de construcţie în cauză, viciile constatate rezultate în urma execuţiei necorespunzătoare pentru care au fost dispuse măsuri şi termene în vederea remedierii acestora, măsurile de conservare a lucrărilor executate.

Art. 8. — Investitorul, în cazul în care a preluat părţi de construcţie pe stadii fizice de execuţie, la recepţia la terminarea lucrărilor trebuie să pună la dispoziţia comisiei de recepţie procesul-verbal de recepţie parţială prevăzut la art. 7.

CAPITOLUL II

Recepţia la terminarea lucrărilor

Art. 9. — Executantul trebuie să comunice investitorului, în perioada de valabilitate a autorizaţiei de construire/desfiinţare, data terminării tuturor lucrărilor prevăzute în contract, respectiv a lucrărilor aferente părţilor/obiectelor/sectoarelor din/de construcţie în condiţiile prevăzute la art. 4, şi solicită acestuia, prin document scris cu confirmare de primire, efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor, inclusiv stabilirea datei şi locului de întrunire a comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor.

Citeste mai departe

Ce cautam?

 1. o persoana comunicativa si proactiva;
 2. o persoana orientata la noutatile din vanzari;
 3. o persoana organizata si responsabila;
 4. o persoana care isi doreste dezvoltarea unei cariere in vanzari;

Experienta in vanzari nu este obligatorie!

Descrierea jobului

Viitorul coleg/colega se va ocupa de promovarea, vanzarea, deplasarea la potentiali clienti si preluarea comezilor.

Locul de munca presupune munca de teren.

Oferim:

 1. Telefon;
 2. Parte Fixa lunara;
 3. Comision din vanzari;
 4. Consultanta in dezvoltarea unei cariere de succes;
 5. Program lejer.

Cateva cuvinte despre Like Consulting

Suntem pragmatici si realisti. Stim ce putem si ce nu. Suntem onesti cu clientii, cu expertii cu care colaboram, suntem onesti cu noi. Stim dificultatile din piata, le confruntam in fiecare zi. Oferind servicii de inalta calitate in domeniul constructiilor, cu o atitudine constant dinamica si axandu-se pe inovare si adaptare, Like Consulting poate deveni prima optiune pentru clientii din Romania.

Daca esti interesat de aceasta oportunitate astept CV-ul tau la adresa de e-mail: contact@likeconsulting.ro. 

Le multumim tuturor celor care vor aplica la aceasta pozitie, insa doar persoanele care indeplinesc criteriile publicate in anunt, vor fi contactate.

Like Consulting lanseaza serviciul “Verificare Certificat energetic”!

Pentru ca in piata au aparut tot mai multe suspiciuni privind corectitudinea elaborarii certificatului energetic, intocmire eronata realizata cu voie cat si fara voie, Like Consulting lanseaza pentru prima data in Romania serviciul de Verificare a Certificatelor de Performanta Energetica. Serviciul vine nu numai in sprijinul persoanelor fizice care cumpara Cladiri cat si a Institutiilor care au unele suspiciuni cu privire la achizitia unor cladiri cu certificate energetice.

Serviciul este unul 100% online.

Costul serviciului este de 100 lei/cladire rezidentiala!

Durată elaborare raport: 24 ore.

Procedura de control si verificare:

 • Verificarea Autorizatiei Auditorului Energetic + competentele de elaborare (specialitate, grad profesional);
 • Verificarea calculelor din Certificatul de performanta energetica;
 • Verificarea rezistentelor termice;
 • Corectitudinea informatiilor continute in certificatul energetic;

Important!

Descoperirea unor erori in continutul unui certifcat energetic poate influenta pretul unei constructii!

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice – MDRAP.

Ordinul nr. 996/2016 pentru modificarea şi completarea reglementării tehnice "Regulament privind atestarea auditorilor energetici pentru clădiri", aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 2.237/2010

Ordinul nr. 996/2016 pentru modificarea şi completarea reglementării tehnice "Regulament privind atestarea auditorilor energetici pentru clădiri", aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 2.237/2010

Având în vedere prevederile art. 27 alin. (2) din Legea nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 3 alin. (2) şi (4), precum şi prevederile lit. A pct. 12 din anexa nr. 2 şi lit. A pct. 8 din anexa nr. 3 la Legea nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art.

43 alin. (5) lit. c) şi d) din Legea nr. 10/1995, privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu modificările şi completările ulterioare, viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, emite prezentul ordin.

Citeste mai departe

OUG 22/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 265/2008 privind gestionarea sigurantei circulatiei pe infrastructura rutier. Ordonanta de urgenta nr. 22/2016

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 463 din 22 iunie 2016

Avand in vedere ca:

Legea nr. 265/2008 privind gestionarea sigurantei circulatiei pe infrastructura rutiera, republicata, denumita in continuare lege, este legea de transpunere a Directivei 2008/96/CE in legislatia nationala;

legea, in forma statuata prin ultima modificare adusa prin Legea nr. 125/2012 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 6/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 265/2008, este neaplicabila, avand prevederi care, prin restrictivitate, zadarnicesc formarea de auditori de siguranta rutiera, fapt care conduce la imposibilitatea efectuarii auditului de siguranta rutiera, a evaluarii de impact asupra sigurantei rutiere si a inspectiei de siguranta rutiera la drumurile deschise circulatiei. Acest fapt contribuie semnificativ la ingreunarea procesului de construire a drumurilor noi si la neutilizarea fondurilor europene dedicate, creand probleme in ceea ce priveste punerea in aplicare a Legii nr. 265/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, si, implicit, a Directivei 2008/96/CE;

conditiile de studii pentru obtinerea atestatului de auditor de siguranta rutiera prevad obligatia solicitantului de a face dovada urmarii unor cursuri postuniversitare sau de masterat in domeniul constructiei drumurilor sau ingineriei circulatiei rutiere, fapt ce este in contradictie cu prevederile Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificarile si completarile ulterioare, fiind astfel restrictionat accesul unor persoane cu experienta in domeniul constructiilor de drumuri sau circulatiei rutiere. Prin aceasta restrictionare autoritatea organizatoare se afla in imposibilitatea de a putea organiza cursuri pentru obtinerea calitatii de auditor de siguranta, aceasta intrucat la aceasta data ne aflam in situatia in care absolventii de studii superioare pana la data aparitiei Legii nr. 288/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, pot face dovada experientei in domeniu, dar nu si a diplomei de masterat, iar absolventii de studii superioare dupa data aparitiei Legii nr. 288/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, pot face dovada diplomei de masterat, dar nu si a vechimii necesare. Astfel, pana la aceasta data nu au fost identificate persoane care sa indeplineasca cumulativ conditiile prevazute de lege, Autoritatea Rutiera Romana – A.R.R. neputand organiza cursuri de pregatire si perfectionare in domeniul auditului de siguranta rutiera;

Citeste mai departe

 

Poţi economisi energie în casa ta

Noul concept al dezvoltării durabile determină o abordare diferită de cea clasică, cu care suntem obişnuiţi, atunci când este vorba de o clădire. În prezent, clădirea este considerată ca un organism într-o evoluţie continuă, care în timp trebuie tratat, reabilitat şi modernizat pentru a corespunde exigenţelor stabilite de utilizator într-o anumită etapă. De mare actualitate sunt analizele şi intervenţiile legate de economia de energie în condiţiile asigurării unor condiţii de confort corespunzătoare. Acest aspect a fost denumit eficientizarea energetică a clădirii. În paralel cu reducerea necesarului de energie, se realizează două obiective importante ale dezvoltării durabile, şi anume, economia de resurse primare şi reducerea emisiilor poluante în mediul înconjurător.

Cum se efectuează un audit energetic

Sporirea eficienţei energetice se poate realiza pe mai multe căi, de la educarea utilizatorilor clădirii în spiritul economiei de energie, la intervenţii ce sunt la îndemâna multora şi până la efectuarea unei expertize şi a unui audit energetic în urma cărora experţii recomandă o serie de soluţii tehnice de modernizare. Aceste soluţii depind de tipul, vechimea şi destinaţia clădirilor şi se constituie în ceea ce se numeşte reabilitarea sau modernizarea clădirii.

Reabilitarea/modernizarea termică a unei clădiri reprezintă îmbunătăţirea ei în scopul menţinerii căldurii la interior. Aceasta presupune adăugarea de izolaţie termică, etanşarea, îmbunătăţirea sau chiar înlocuirea ferestrelor şi a uşilor, precum şi îmbunătăţirea echipamentelor şi instalaţiilor cu care este dotată clădirea. Reabilitarea termică înseamnă şi implementarea de măsuri de eficienţă energetică în toate activităţile de renovare şi reparaţii ale clădirii.

Citeste mai departe