MENIU

MENIU

CONSULTANȚĂ SPECIALIZATĂ PENTRU SĂNĂTATE ȘI SECURITATE ÎN MUNCĂ – SSM

Trimite-ne o cerere de oferta

Like Consulting S.R.L. ofera servicii complete in domeniul Protectiei muncii.

In conformitate cu prevederile H.G. 1425/2006 si Legii nr. 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca toate societatiile comerciale sunt obligate sa intreprinda o serie de activitati si cerinte minime pentru activitatile de prevenire a riscurilor profesionale din unitate si protectia lucratorilor la locul de munca.

1

SSM protectia muncii

2

Coordonator SSM

3

Evaluare Riscuri de Accidentare si Imbolnavire Profesionala – ERAIP

4

Servicii de Analiza de Risc la securitate Fizica

1

SSM - protectia muncii

Lucram impreuna cu angajatorul pentru rezolvarea obligatiei acestuia de a asigura securitatea si sanatatea salariatilor in toate aspectele legate de munca. 

Prin normele şi normativele de protecţie a muncii putem stabili:

 • măsuri generale de protecţie a muncii pentru prevenirea accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale, aplicabile tuturor angajatorilor;)
 • măsuri de protecţie a muncii, specifice pentru anumite profesii sau anumite activităţi;
 • măsuri de protecţie specifice, aplicabile anumitor categorii de personal;
 • dispoziţii referitoare la organizarea şi funcţionarea unor organisme speciale de asigurare a securităţii şi sănătăţii în muncă.

Obligatii societati comerciale

 • Tematici de instruire a lucratorilor
 • Instructaj obligatoriu in domeniul SSM a lucratorilor
 • Instructaj introductiv general
 • Instructaj la locul de munca
 • Instructaj periodic
 • Testarea cunostintelor angajatilor in domeniul SSM
 • Exercitii practice de prim ajutor
 • Control periodic medical medic medicina muncii
 • Decizii de numire in functie si desemnare lucratori
 • Decizii de stabilire atributii pentru angajati
 • Instructiuni proprii SSM
 • Instructiuni de prim-ajutor la locul accidentului
 • Normativ de acordare a echipamentuluI de protectie
 • Registru de evidenta aaccidentelor de munca si a incidentelor /bolilor profesionale.
 • Comitet de sanatate si securitate in munca
 • Evidenta meseriilor si a profesiilor cu grade ridicate de risc
 • Realizarea si Consemnarea periodica a instructajului angajatilor in fisele individuale de instructaj periodic SSM/SU

Activitati periodice – securitate si sanatate in munca

1

Propunerea de clauze privind Securitatea si Sanatatea in Munca la incheierea contractelor de prestari de servicii cu alti angajatori, inclusiv la cele incheiate cu angajatori straini;

2

Verificarea modului in care lucratorii respecta masurile prevazute in planul de prevenire si protectie, instructiunile proprii, precum si pe cele prevazute in atributiile si responsabilitatile ce le revin in domeniul Securitatii si Sanatatii in Munca stabilite prin fisa postului;

3

Verificarea starii de functionare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgenta, precum si a sistemelor de siguranta

4

Verificarea intretinerii, manipularii si depozitarii adecvate a echipamentelor individuale de protectie si a inlocuirii lor la termenele stabilite, precum si in celelalte situatii prevazute de Hotararea Guvernului nr. 1048/2006;

5

Colaborarea cu lucratorii si/sau reprezentantii lucratorilor, serviciile externe de prevenire si protectie, medicul de medicina muncii, in vederea coordonarii masurilor de prevenire si protectie;

6

Urmarirea realizarii masurilor dispuse de catre inspectorii de munca, cu prilejul vizitelor de control si al cercetarii evenimentelor;

7

Colaborarea cu lucratorii desemnati/serviciile interne/ serviciile externe ai/ale altor angajatori, in situatia in care mai multi angajatori isi desfasoara activitatea in acelasi loc de munca;

8

Propunerea de clauze privind Securitatea si Sanatatea in Munca la incheierea contractelor de prestari de servicii cu alti angajatori, inclusiv la cele incheiate cu angajatori straini;

2

Servicii complete de coordonare ssm in santier

Like Consulting asigura servicii de coordonare SSM în şantier în conformitate cu prevederile H.G. Nr.300-2006

Ce este obligatoriu?

 • Beneficiarul lucrarii sau managerul de proiect trebuie sa asigure ca, inainte de deschiderea santierului, sa fie stabilit un plan de securitate si sanatate.
 • Planul de securitate si sanatate trebuie sa fie elaborat de coordonatorul in materie de securitate si sanatate pe durata elaborarii proiectului lucrarii.
 • Planul de securitate si sanatate este un document scris care cuprinde ansamblul de masuri care trebuie luate in vederea prevenirii ricurilor care pot aparea in timpul desfasurarii activitatilor pe santier.
 • In faza de conceptie, studiu si elaborare a proiectului lucrarii trebuie sa se tina seama, ori de cate ori este necesar, de toate planurile de securitate si de sanatate si de toate dosarele intocmite conform art. 54 lit. b) si c) sau adaptate conform art. 58 lit. c) H.G. Nr.300-2006.
 • Inca din faza de conceptie, studiu si elaborare a proiectului lucrarii, managerul de proiect, proiectantul si, atunci cand este cazul, beneficiarul trebuie sa ia in considerare principiile generale de prevenire in materie de securitate si sanatate prevazute in legislatia nationala care transpune Directiva 89/391/CEE, in special in ceea ce priveste:
 • alegerea solutiilor arhitecturale, tehnice si/sau organizatorice in scopul planificarii diferitelor lucrari ori faze de lucru care se desfasoara simultan sau succesiv;
 • estimarea timpului necesar pentru realizarea acestor lucrari sau faze de lucru.

3

Evaluare Riscuri de Accidentare si Imbolnavire Profesionala-ERAIP

Angajatorul are obligatia de a asigura securitatea si sanatatea lucratorilor in toate aspectele legate de munca. Concret, angajatorul este obligat sa realizeze si sa se afle in posesia unei evaluari a riscurilor pentu securitatea si sanatatea in munca, inclusiv pentru acele grupuri sensibile la riscuri specifice. 

Like Consulting asigura servicii de coordonare SSM în şantier în conformitate cu prevederile H.G. Nr.300-2006

Obligatiile angajatorului

Tinand seama de marimea intreprinderii si/sau a unitatii, angajatorul trebuie sa ia masuri corespunzatoare, astfel incat lucratorii si/sau reprezentantii acestora sa primeasca, in conformitate cu prevederile legale, toate informatiile necesare privind:

 • riscurile pentru securitate si sanatate in munca, precum si masurile si activitatile de prevenire si protectie atat la nivelul intreprinderii si/sau unitatii, in general, cat si la nivelul fiecarui post de lucru si/sau fiecarei functii;

 

 • masuri necesare pentru acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor si evacuarea lucratorilor, adaptate naturii activitatilor si marimii intreprinderii si/sau unitatii, tinand seama de alte persoane prezente;

 

 • stabilirea legaturilor necesare cu serviciile specializate, indeosebi in ceea ce priveste primul ajutor, serviciul medical de urgenta, salvare si pompieri.

Tinand seama de marimea intreprinderii si/sau a unitatii, angajatorul trebuie sa ia masuri corespunzatoare, astfel incat lucratorii si/sau reprezentantii acestora sa primeasca, in conformitate cu prevederile legale, toate informatiile necesare privind:

 • evaluarea riscurilor si masurile de protectie;

 

 • evidenta si rapoarte; 

 

 • informatii privind masurile din domeniul securitatii si sanatatii in munca, precum si informatii provenind de la institutiile de control si autoritatile competente in domeniu.

4

Servicii de Analiza de Risc la securitate Fizica

Prin Analiza de Risc la securitate Fizica se identifica riscurilor si vulnerabilitatilor la adresa obiectivelor, bunurilor, valorilor si personalului unitatii. Se analizeaza toti factorii externi precum si cei interni.

Toate entitățile înființate după de 12 iunie 2012, sunt obligate să:

 • își facă o analiză de risc, contra-cost, apelând la serviciile unor experți evaluatori în domeniu (persoane fizice autorizate, firme)

 

 • aibă analiza de risc la securitatea fizică conform Hotărârii Guvernului nr. 437/2017 pâna la data de 1 iulie 2018, în condițiile în care obligativitatea elaborării analizei de risc la securitate fizică era stabilită anterior pentru ziua de sâmbătă (1 iulie 2017).

Incalcarea prevederilor din legislatia specifica privind elaborarea si implementarea analizei de risc la securitatea fizica constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 la 10.000 RON.

Potrivit normelor în vigoare, sunt obligate să încheie analiza de risc la securitate fizică firmele înființate în baza Legii societăților nr. 31/1990, indiferent de natura capitalului social, precum și alte organizații care dețin bunuri ori valori cu orice titlu și care sunt obligate să asigure paza acestora. Așadar, ne putem gândi, printre altele, la magazine, baruri, cafenele, restaurante, hoteluri, farmacii, săli de jocuri de noroc, case de pariuri sportive, case de amanet sau de schimb valutar.

În plus, obligația revine și ministerelor și celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale și locale, regiilor autonome, companiilor și societăților naționale sau institutelor naționale de cercetare-dezvoltare.

Va oferim cele mai mici preturi pentru analiza de risc la securitatea fizica obligatorie. Discount pentru societatile cu mai multe puncte de lucru.