MENIU

MENIU

CARTEA TEHNICĂ A CONSTRUCȚIEI

Elaborarea și mentenanța cărții tehnice pentru locuințe

CUPRINDE DOCUMENTAȚIA PRIVIND

  • proiectarea
  • execuţia
  • recepţia
  • urmărirea comportării în exploatare
  • intervenţii asupra construcţiei

SE PREDĂ PROPRIETARULUI CONSTRUCȚIEI

La recepţia lucrării:

documentaţia privind proiectarea şi execuţia

 

La recepţia finală a lucrării:

documentaţia privind urmărirea comportării în exploatare şi intervenţii asupra construcţiei

Avantajele realizării cărţii tehnice:

• Luarea la cunoștința a modificarile de structura suferite în timp de clădirea dumneavoastră. Acest lucru putându-se realiza prin compararea clădirii la momentul recepției sale cu situația existentă în prezent;

• Posibilitatea de a vă proteja contra modificărilor “toxice” la structura de rezistență (ex: realizarea de spații neconforme la parterul cladirilor prin care unele elemente de rezistență au fost demolate parțial sau total). Fără cartea tehnică nu puteți realiza acest demers în justiție. Foarte important expertiza tehnică nu ține locul cărții tehnice!

• Posibilitatea de a realiza în timp unele consolidări;

• Oferirea unei imagini mult mai clare persoanelor care doresc achiziționarea unei cladiri care deține o carte tehnică;

• Nu riscați sa fiți amendați pentru că nu detineți cartea tehnică;

• In cazul unui eveniment (cutremure, inundaţii, incendii, ploi torenţiale, căderi masive de zăpadă, prăbușiri sau alunecări de teren etc ) să aveți posibilitatea de a oferi informații extrem de prețioase specialiștior, pentru ca mai apoi aceștia să poată intervenii cât mai rapid în luarea deciziilor.

Potrivit legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii se SANCTIONEAZA cu amenda de la 10.000 lei la 20.000 lei pentru necompletarea si nepastrarea cartii tehnice a constructiei conform prevederilor legale.

Cu ce vă putem ajuta:

De ce este obligatorie deținetinerea și menținerea la zi a cărții tehnice?

Administratorii de bloc și utilizatorii construcțiilor au următoarele obligații principale:

• efectuarea la timp a lucrărilor de întreţinere şi de reparaţii care le revin, prevăzute conform normelor legale în cartea tehnică a construcţiei şi rezultate din activitatea de urmărire a comportării în timp a construcţiilor;

 

• păstrarea şi completarea la zi a cărţii tehnice a construcţiei şi predarea acesteia, la înstrăinarea construcţiei, noului proprietar;

 

• asigurarea urmăririi comportării în timp a construcţiilor, conform prevederilor din cartea tehnică şi reglementărilor tehnice;

 

• efectuarea, după caz, de lucrări de reconstruire, consolidare, transformare, extindere, desfiinţare parţială, precum şi de lucrări de reparaţii ale construcţiei numai pe bază de proiecte întocmite de către persoane fizice sau persoane juridice autorizate şi verificate potrivit legii;

 

• asigurarea realizării lucrărilor de intervenţii asupra construcţiilor, impuse prin reglementările legale;

 

• asigurarea efectuării lucrărilor din etapa de postutilizare a construcţiilor, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Pentru mai multe informaţii despre cartea tehnică, aici.