Categorie: Constructii

Legea calitatii in constructii va fi modificata astfel incat daca apar erori la proiectarea unei constructii, care genereaza cheltuieli suplimentare, aceste costuri vor fi suportate de proiectant, potrivit ministrului Dezvoltarii Liviu Dragnea. Toate costurile cu rezolvarea erorile în proiectarea construcţiilor vor fi suportate de proiectant! In plus, proiectantii vor fi obligati sa acorde asistenta tehnica pentru lucrarile proiectate in toate fazele. Acesta a subliniat ca sunt multi proiectanti cu pregatire superficiala care fac erori, iar statul roman, autoritatile locale au suportat costurile generate de aceste greseli.

Citeste mai departe

Programul Național de Cadastru și Carte Funciară va începe în luna mai a acestui an și prevede până în 2023 realizarea gratuită a planurilor cadastrale ale tuturor imobilelor, deschiderea cărților funciare, precum și certificatele de moștenitor pentru succesiune nedezbătute, a anunțat joi, într-o conferință de presă, ministrul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Liviu Dragnea.

Cadastru Gratuit pentru toate terenurile si cladirile din Romania – Like Consulting – certificat energetic!

Redăm mai jos transcriptul conferinței.

Liviu Dragnea:

"Vă mulţumesc ca aţi acceptat invitaţia noastră. Conferinţa de presă de astăzi este prilejuită de lansarea Programului Naţional de Cadastru şi Carte Funciară. Este, poate, primul proiect major, primul proiect amplu, care se întinde pe o perioadă mai lungă, mai lungă decât cea a unui mandat guvernamental. Fac un apel la toată clasa politică, la toate guvernele viitoare, ca acest program să continue şi să fie dus la bun sfârşit.

Citeste mai departe

Inspectoratul de Stat în Construcţii – I.S.C. organizează sesiune de examene pentru autorizarea diriginţilor de şantier, în perioada 15-19 iunie 2015. 

Dosarele de autorizare ale solicitanţilor cetăţeni români sau cetăţeni ai unui stat membru al U.E. sau al S.E.E, întocmite conform prevederilor art. 16 alin, (1), respectiv alin. (2) din Procedura de autorizare a diriginţilor de şantier aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 1496/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

1. Dosarul transmis de solicitantul cetăţean român trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, următoarele documente: 
a) cerere de autorizare, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 a procedurii. Pe cerere, solicitanţii vor preciza centrul de examinare unde doresc să susţină examenul/examenele de autorizare; 
b) Curriculum vitae, conform modelului comun european prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 1.021/2004, unde, în cadrul capitolului „Experienţă profesională”, se vor detalia cele mai importante lucrări în domeniu; 

Citeste mai departe

 

Inspectoratul de Stat în Construcţii – I.S.C. informeaza:

În luna iulie 2014, a avut loc, la sediul Inspectoratului de Stat în Construcţii, o întâlnire de lucru între reprezentanţii Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (MDRAP), Asociaţiei Producătorilor de Materiale pentru Construcţii din România (APMCR), Asociaţiei Producătorilor de Polistiren Expandat din România (ROMEPS) şi I.S.C. Discuţiile au vizat problematica expusă de către reprezentanţii ROMEPS, printre care solicitările de introducere în legislaţie a unui act normativ special, care să impună folosirea polistirenului expandat cu rezistenţa la compresiune de minimum 80 kPa (EPS 80), introducerea unor metode rapide de identificare vizuală (de exemplu, inscripţionarea plăcilor prin coduri de culoare), verificarea la utilizatori a documentelor legale privind achiziţionarea, necesitatea prelevării de probe la recepţia polistirenului şi verificarea prin cântărire a densităţii acestuia.

Citeste mai departe

Astăzi, prezentăm al cincilea program de investiții care este finanțat de Guvernul României, prin Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice – și anume Programul de locuințe.

Avem două obiective: asigurarea necesarului de fond locativ pentru toate categoriile de solicitanți (tineri, chiriași, evacuați, categorii defavorizate și romi), iar al doilea obiectiv, asigurarea confortului termic pentru fondul imobiliar construit.

Ca și măsuri, construcția de locuințe prin programele derulate prin Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, precum și reabilitarea termică în vederea creșterii eficienței energetice.

Obiectivul 1 – locuințe. În 2015, vor fi peste 5.700 de locuințe în execuție, dintre care peste 2.800 vor fi finalizate în anul 2015, în valoare de peste 70 de milioane de euro. Dintre acestea, cel puțin 2.000 de locuințe pentru tineri prin ANL, 154 de locuințe pentru romi (tot prin ANL), 303 locuințe sociale și 342 locuințe pentru chiriași și evacuați.

Citeste mai departe

 

Autorizatia de construire: Cand este obligatorie si ce documente sunt necesare pentru a o obtine?

Autorizatia de construire este actul care confera cetatenilor dreptul de a construi, precum si de a consolida sau repara o constructie deja existenta. Acest act este eliberat de primarie in baza unui dosar ce cuprinde o serie de avize si acorduri si are o valabilitate de cel mult 12 luni. Afla astazi ce documente sunt necesare pentru a obtine autorizatia, dar si care sunt costurile aferente acestei proceduri.

Lucrarile de constructii sunt permise numai pe baza unei autorizatii de construire, dupa cum reglementeaza Legea nr. 50/1991.

Citeste mai departe

Modalităţi de depunere a registrului de evidenţă a activităţii de diriginte de şantier în vederea vizării.

Registrul de evidenţă a activităţii de diriginte de şantier se depune pentru vizare la Inspectoratul Regional în Construcţii / Inspectoratele Regionale în Construcţii (IRC/IRC-uri) în perioada 01.01. – 28.02.2015 prin următoarele mijloace:

Direct de către titularul autorizaţiei/autorizaţiilor de diriginte de şantier la registratura IRC/IRC-urilor în a cărui rază de competenţă este amplasat fiecare obiectiv de investiţie menţionat în registru, după caz, pe baza cererii – tip completate şi semnate şi a actului de identitate.

Registrul vizat se va ridica în aceeaşi zi de la IRC.

Citeste mai departe

În conformitate cu prevederile reglementării tehnice Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrărilor de construcţii şi a instalaţiilor aferente, indicativ C 16–84 (BC 6/1985), investitorii, proiectanţii şi executanţii lucrărilor de construcţii au obligaţia de a lua măsuri speciale în realizarea lucrărilor de construcţii în perioada cu temperaturi scăzute, considerată a fi intervalul cuprins între 15 noiembrie şi 15 martie.

Conform C16–1984, punctul 1.6., perioada 15 noiembrie–15 martie este considerată „perioadă convenţională de timp friguros”: apare probabilitatea ca zilele friguroase să depăşească 90% din interval. Zi friguroasă se consideră ziua în care temperatura aerului exterior este inferioară valorii de 5 grade C şi nu există tendinţă de urcare.

Citeste mai departe

Sunt obligati sa apeleze la servicii de specialitate oferite de dirigintii de santier?

Obligatiile investitorilor de a contracta serviciile de specialitate ale dirigintilor de santier sunt prevazute in Legea 10/1995 privind calitatea in constructii, iar obiectivul urmarit este realizarea nivelului calitativ al lucrarilor, prevazut in proiect.

Investitorii sunt persoane fizice sau juridice care finanteaza si realizeaza investitii sau interventii la constructiile existente in sensul legii si au urmatoarele obligatii principale referitoare la calitatea constructiilor.

Citeste mai departe