MENIU

MENIU

80% din polistirenul utilizat pentru izolatia termica este neconform

 

Inspectoratul de Stat în Construcţii – I.S.C. informeaza:

În luna iulie 2014, a avut loc, la sediul Inspectoratului de Stat în Construcţii, o întâlnire de lucru între reprezentanţii Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (MDRAP), Asociaţiei Producătorilor de Materiale pentru Construcţii din România (APMCR), Asociaţiei Producătorilor de Polistiren Expandat din România (ROMEPS) şi I.S.C. Discuţiile au vizat problematica expusă de către reprezentanţii ROMEPS, printre care solicitările de introducere în legislaţie a unui act normativ special, care să impună folosirea polistirenului expandat cu rezistenţa la compresiune de minimum 80 kPa (EPS 80), introducerea unor metode rapide de identificare vizuală (de exemplu, inscripţionarea plăcilor prin coduri de culoare), verificarea la utilizatori a documentelor legale privind achiziţionarea, necesitatea prelevării de probe la recepţia polistirenului şi verificarea prin cântărire a densităţii acestuia.

Discuţiile au mai avut în vedere aspecte legate de caietele de sarcini pentru licitaţiile lucrărilor, precum şi privind calificarea forţei de muncă în acest domeniu. S-a ajuns la concluzia că există acte normative comunitare şi româneşti care stipulează libera circulaţie a produselor pentru construcţii, neputând fi împiedicată introducerea pe piaţă a oricărui material care respectă prevederile specificaţiei tehnice armonizate aplicabile, că legislaţia existentă satisfice cerinţele impuse prin normele tehnice, dar şi faptul că asociaţiile de profil trebuie să-şi redefinească acţiunile necesare atingerii obiectivelor calitative. Precizăm că, în afara acestei întâlniri de lucru, în anul 2014 şi în prima parte a anului 2015 nu avem cunoştinţă de alte cereri din partea Asociaţiei Producătorilor de Polistiren Expandat din România (ROMEPS) privind parametrii de verificare a produselor din polistiren expandat. Produsele din polistiren expandat au ca specificaţie tehnică de referinţă standardul armonizat SR EN 13163:2012 „Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din polistiren expandat (EPS). Specificaţie”, deci se supun Regulamentul (UE) 305/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a unor condiţii armonizate de comercializare a produselor pentru construcţii şi de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului. Regulamentul şi specificaţia tehnică armonizată conţin prevederi privind declaraţia de performanţă, caracteristicile ale căror performanţe trebuie declarate de către fabricanţi în declaraţia de performanţă şi precizează şi obligaţiile acestora în ceea ce priveşte efectuarea controlului producţiei în fabrică. Solicitările ROMEPS referitoare la impunerea codificării prin culori a plăcilor de polistiren expandat şi cea privind introducerea obligatorie a declarării densităţii nu fac parte din cerinţele standardului armonizat sus-menţionat, care are prevederi clare privind marcarea, etichetarea şi caracteristicile relevante. Pentru reabilitarea termică există în vigoare reglementarea tehnică „Ghid privind proiectarea şi executarea lucrărilor de reabilitare termică a blocurilor de locuinţe, indicativ GP 123­2013“, aprobată prin Ordinul viceprim­ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 2211/2013, care prevede caracteristicile relevante ale polistirenului expandat utilizat la acest tip de lucrări. Inspectoratul de Stat în Construcţii are prevăzut şi în semestrul II al anului 2015, prin programul sectorial de supraveghere a pieţei produselor pentru construcţii, efectuarea unor controale la operatorii economici vizând produsele de termoizolare, dintre acestea făcând parte şi polistirenul expandat. Totodată, vă informăm că, în cazul în care sunteţi interesaţi de aspecte care vizează activitatea Inspectoratului de Stat în Construcţii, pentru asigurarea unei informări corecte şi obiective a opiniei publice, instituţia noastră vă stă la dispoziţie cu toate informaţiile necesare.

80% din polistirenul utilizat pentru izolatia termica este neconform!