MENIU

MENIU

Data limita de depunere a registrului de evidenţă a activităţii de diriginte de şantier pentru 2015

Modalităţi de depunere a registrului de evidenţă a activităţii de diriginte de şantier în vederea vizării.

Registrul de evidenţă a activităţii de diriginte de şantier se depune pentru vizare la Inspectoratul Regional în Construcţii / Inspectoratele Regionale în Construcţii (IRC/IRC-uri) în perioada 01.01. – 28.02.2015 prin următoarele mijloace:

Direct de către titularul autorizaţiei/autorizaţiilor de diriginte de şantier la registratura IRC/IRC-urilor în a cărui rază de competenţă este amplasat fiecare obiectiv de investiţie menţionat în registru, după caz, pe baza cererii – tip completate şi semnate şi a actului de identitate.

Registrul vizat se va ridica în aceeaşi zi de la IRC.

Like Consulting soluţia perfect adaptată nevoilor tale in domeniul dirigentiei de santier!

Prin poştă cu confirmare de primire sau curierat rapid, la IRC/la fiecare IRC în a cărui rază de competenţă este amplasat fiecare obiectiv de investiţie menţionat în registru, după caz, însoţit de cererea – tip completată şi semnată pe care se va menţiona Inspectoratul Judeţean în Construcţii / Inspectoratul în Construcţii al Municipiului Bucureşti (IJC/ICMB) de unde doreşte să îl ridice după vizare şi o copie a actului de identitate al titularului autorizaţiei de diriginte de şantier.

Registrul vizat se va ridica de la IJC/ICMB – ul menţionat pe cererea – tip.

Prin poşta electronică la adresa de e-mail a IRC/adresele de e-mail ale IRC-urilor în a cărui rază de competenţă este amplasat fiecare obiectiv de investiţie menţionat în registru, după caz, respectiv transmiterea pe adresele de e-mail ale Inspectoratelor Regionale în Construcţii a următoarelor copii scanate : registrul, cererea – tip de depunere completată şi semnată pe care se va menţionat adresa de e-mail pe care se va transmite registrul vizat şi actul de identitate al titularului autorizaţiei de diriginte de şantier.

Copia scanată a registrului vizat se va transmite pe adresa de e-mail menţionată pe cererea – tip.

Exemple:

–              un diriginte de şantier care a avut lucrări în cursul anului 2013 în judeţele Arad şi Buzău pentru vizarea registrului va depune, concomitent, prin unul din mijloacele de la pct. 2-3 câte un exemplar din registru la IRC Vest şi la IRC Sud-Est.

–              un diriginte de şantier care nu a avut lucrări în cursul anului 2013 va depune pentru vizare registrul prin unul din mijloacele de la pct. 1-3 la IRC în a cărui rază de competenţă domiciliază sau îşi desfăşoară activitatea.

Important :

Exemplarele vizate din registru, primite printr-unul din mijloacele de la pct. 2 şi 3, se vor păstra şi se vor prezenta, potrivit prevederilor art. 45 din Procedura de autorizare a diriginţilor aprobată prin Ordinul MDRT nr. 1496/2011,cu modificările și completările ulterioare, ori de câte ori registrul se va solicita de către reprezentanţii I.S.C.

Data limita de depunere a registrului de evidenţă a activităţii de diriginte de şantier pentru 2015!