MENIU

MENIU

Condiţii care trebuie respectate în execuţie în perioada cu temperaturi scăzute

În conformitate cu prevederile reglementării tehnice Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrărilor de construcţii şi a instalaţiilor aferente, indicativ C 16–84 (BC 6/1985), investitorii, proiectanţii şi executanţii lucrărilor de construcţii au obligaţia de a lua măsuri speciale în realizarea lucrărilor de construcţii în perioada cu temperaturi scăzute, considerată a fi intervalul cuprins între 15 noiembrie şi 15 martie.

Conform C16–1984, punctul 1.6., perioada 15 noiembrie–15 martie este considerată „perioadă convenţională de timp friguros”: apare probabilitatea ca zilele friguroase să depăşească 90% din interval. Zi friguroasă se consideră ziua în care temperatura aerului exterior este inferioară valorii de 5 grade C şi nu există tendinţă de urcare.

Like Consulting soluţia perfect adaptată nevoilor tale in domeniul dirigentiei de santier!

Categoriile de lucrări pentru care trebuie asigurate măsuri speciale pe timp friguros, menţionate în Normativul pentru realizarea pe timp friguros a lucrărilor de construcţii şi a instalaţiilor aferente, indicativ C 16–84, sunt:

a) lucrări de pământ,

b) fundaţii şi construcţii sub nivelul terenului,

c) lucrări de beton,

d)montarea prefabricatelor,

e) lucrări de zidărie,

f) învelitori şi tinichigerie,

g) construcţii metalice,

h) lucrări de finisaj,

i) montare geamuri,

j) izolaţii,

k) protecţia anticorozivă în construcţii,

l) lucrări de zidărie refractară,

m) instalaţii interioare.

Astfel, pentru lucrările derulate în această perioadă veţi lua măsuri în sensul:

– elaborării Proiectului anual pentru organizarea lucrărilor pe timp friguros, conform Capitolului 3 din Normativul pentru realizarea pe timp friguros a lucrărilor de construcţii şi a instalaţiilor aferente”, indicativ C 16–84.

– menţinerii unei evidenţe a lucrărilor executate în perioada de timp friguros, cuprinzând înregistrările specificate în Capitolul 5 din Normativul pentru realizarea pe timp friguros a lucrărilor de construcţii şi a instalaţiilor aferente”, indicativ C 16–84.

Executanţii lucrărilor de construcţii trebuie să aibă întocmit şi să prezinte, la solicitarea inspectorilor în construcţii, proiectul de organizare a lucrărilor pe timp friguros, împreună cu măsurile ce condiţionează realizarea acestora.

În cazul în care temperaturile scăzute nu vor permite continuarea lucrărilor, veţi avea în vedere, conform reglementărilor în vigoare, măsuri de oprire a activităţii la lucrările pentru care normele tehnice prevăd interzicerea execuţiei la temperaturi scăzute.

Vă atragem atenţia că nerespectarea cerinţelor de calitate impuse de reglementările legale şi tehnice în vigoare constituie contravenţie şi se sancţionează contravenţional cu amendă de la 770 lei la 4.650 lei şi măsuri complementare de intrare în legalitate, conform prevederilor art. 33, alineatul III, litera „b”, din Legea 10/1995 privind calitatea în construcţii.

Sursa: ISC