MENIU

MENIU

Care sunt obligatiile si raspunderile investitorilor in domeniul constructiilor?

Sunt obligati sa apeleze la servicii de specialitate oferite de dirigintii de santier?

Obligatiile investitorilor de a contracta serviciile de specialitate ale dirigintilor de santier sunt prevazute in Legea 10/1995 privind calitatea in constructii, iar obiectivul urmarit este realizarea nivelului calitativ al lucrarilor, prevazut in proiect.

Investitorii sunt persoane fizice sau juridice care finanteaza si realizeaza investitii sau interventii la constructiile existente in sensul legii si au urmatoarele obligatii principale referitoare la calitatea constructiilor.

 a) stabilirea nivelului calitativ ce trebuie realizat prin proiectare si executie pe baza reglementarilor tehnice, precum si a studiilor si cercetarilor efectuate;

 b) obtinerea acordurilor si a avizelor prevazute de lege, precum si a autorizatiei de construire;

 c) asigurarea verificarii proiectelor prin specialisti verificatori de proiecte atestati;

 d) asigurarea verificarii executiei corecte a lucrarilor de constructii prin diriginti de specialitate sau agenti economici de consultanta specializati, pe tot parcursul lucrarilor;

 e) actionarea in vederea solutionarii neconformitatilor, a defectelor aparute pe parcursul executiei lucrarilor, precum si a deficientelor proiectelor;

 f) asigurarea receptiei lucrarilor de constructii la terminarea lucrarilor si la expirarea perioadei de garantie;

 g) intocmirea cartii tehnice a constructiei si predarea acesteia catre proprietar;

 h) expertizarea constructiilor de catre experti tehnici atestati, in situatiile in care la aceste constructii se executa lucrari de natura celor prevazute la art. 18 alin. 2 al prezentei legi.

Like Consulting soluţia perfect adaptată nevoilor tale in domeniul dirigentiei de santier!

Nerespectarea obligatiei legale de a asigura supravegherea tehnica a lucrarilor de constructii cu un diriginte de santier se sanctioneaza contraventional.

Care sunt obligatiile si raspunderile investitorilor in domeniul constructiilor?