Eticheta: Legislatie

Indiferent dacă ești vânzător sau cumpărător, sunt câteva aspecte legate de certificatul energetic pe care probabil nu le știai. Pe lângă faptul că acest document este necesar în momentul semnării contractului de vânzare-cumpărare al unui imobil, ar trebui să ții cont de următoarele:

Intrebari legate de certificatul energetic

1. Fără un certificat energetic la dosar, actul de vânzare-cumpărare poate fi declarat nul

Deși legea performanței energetice a clădirilor există din 2005, respectiv certificatele energetice au devenit obligatorii în cazul vânzării sau închirierii unui imobil din 2011, numai prin legea 159/2013 s-au inclus sancțiuni privind nerespectarea acestei prevederi. Astfel, contractele de vanzare-cumpărare la care nu este atașat certificatul energetic este supus “nulității relative”. Adică, tranzacția poate fi declarată nulă doar dacă cumpărătorul sau vânzătorul reclamă absența certificatului.

2. Există excepții de la regulă

Conform legii există anumite tipuri de clădiri pentru care nu trebuie întocmit un certificat de performanță energetică. În această categorie sunt incluse clădirile și monumentele protejate care au o valoare istorică sau arhitecturală deosebită sau fac parte dintr-o arie protejată; clădirile rezidențiale care vor fi utilizate cel mult 4 luni pe an; clădirile independente cu o suprafață utilă de până la 50m2; lăcașurile de cult; clădirile provizorii din zone industriale și nerezidențiale (pentru mai multe detalii vezi legea 372/2005, Art.8). Deși nu este specificat, nu este necesar un certificat energetic nici în cazul clădirilor care au un consum de energie 0 (precum depozitele).

 
Citeste mai departe

Like Consulting – diriginte de santier, iti prezinta extrasul din Legea nr. 177/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii

Art. I. –

Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 12 din 24 ianuarie 1995, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

Citeste mai departe

 

Like Consulting – diriginte de santier, iti prezinta conditiile pe care ar trebui sa indeplinesti ca sa-ti construiesti legal o casa chiar si la tara.

Trebuie sa va angajati un diriginte de santier, iar Inspectoratul de Stat in Constructii o sa verifice daca ati respectat sau nu normele de stabilitate si rezistenta. O lege in acest sens a fost votata miercuri de deputati.

Pana acum, casele de la tara cu regim de inaltime parter si parter plus unu puteau fi construite cu derogari de la lege. Proprietarul avea nevoie de o autorizatie si de un plan al casei, in rest se putea apuca de munca impreuna cu vecinii, prietenii si rudele.

Adica era liber sa se descurce. Astazi insa deputatii au schimbat regulile in cazul caselor cu etaj.

Citeste mai departe

Legea calitatii in constructii va fi modificata astfel incat daca apar erori la proiectarea unei constructii, care genereaza cheltuieli suplimentare, aceste costuri vor fi suportate de proiectant, potrivit ministrului Dezvoltarii Liviu Dragnea. Toate costurile cu rezolvarea erorile în proiectarea construcţiilor vor fi suportate de proiectant! In plus, proiectantii vor fi obligati sa acorde asistenta tehnica pentru lucrarile proiectate in toate fazele. Acesta a subliniat ca sunt multi proiectanti cu pregatire superficiala care fac erori, iar statul roman, autoritatile locale au suportat costurile generate de aceste greseli.

Citeste mai departe

Programul Național de Cadastru și Carte Funciară va începe în luna mai a acestui an și prevede până în 2023 realizarea gratuită a planurilor cadastrale ale tuturor imobilelor, deschiderea cărților funciare, precum și certificatele de moștenitor pentru succesiune nedezbătute, a anunțat joi, într-o conferință de presă, ministrul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Liviu Dragnea.

Cadastru Gratuit pentru toate terenurile si cladirile din Romania – Like Consulting – certificat energetic!

Redăm mai jos transcriptul conferinței.

Liviu Dragnea:

"Vă mulţumesc ca aţi acceptat invitaţia noastră. Conferinţa de presă de astăzi este prilejuită de lansarea Programului Naţional de Cadastru şi Carte Funciară. Este, poate, primul proiect major, primul proiect amplu, care se întinde pe o perioadă mai lungă, mai lungă decât cea a unui mandat guvernamental. Fac un apel la toată clasa politică, la toate guvernele viitoare, ca acest program să continue şi să fie dus la bun sfârşit.

Citeste mai departe

În conformitate cu prevederile reglementării tehnice Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrărilor de construcţii şi a instalaţiilor aferente, indicativ C 16–84 (BC 6/1985), investitorii, proiectanţii şi executanţii lucrărilor de construcţii au obligaţia de a lua măsuri speciale în realizarea lucrărilor de construcţii în perioada cu temperaturi scăzute, considerată a fi intervalul cuprins între 15 noiembrie şi 15 martie.

Conform C16–1984, punctul 1.6., perioada 15 noiembrie–15 martie este considerată „perioadă convenţională de timp friguros”: apare probabilitatea ca zilele friguroase să depăşească 90% din interval. Zi friguroasă se consideră ziua în care temperatura aerului exterior este inferioară valorii de 5 grade C şi nu există tendinţă de urcare.

Citeste mai departe

Sunt obligati sa apeleze la servicii de specialitate oferite de dirigintii de santier?

Obligatiile investitorilor de a contracta serviciile de specialitate ale dirigintilor de santier sunt prevazute in Legea 10/1995 privind calitatea in constructii, iar obiectivul urmarit este realizarea nivelului calitativ al lucrarilor, prevazut in proiect.

Investitorii sunt persoane fizice sau juridice care finanteaza si realizeaza investitii sau interventii la constructiile existente in sensul legii si au urmatoarele obligatii principale referitoare la calitatea constructiilor.

Citeste mai departe

România dispune de mai multe politici cu impact asupra utilizării energiei, după cum urmează:

  • Foaia de parcurs în domeniul energetic din România (HG nr. 890/2003) care vizează un consum final de energie electrică de 57,59 TWh în 2015;
  • Strategia privind sursele regenerabile de energie (HG nr. 1535/2003) consolidată de Planul de acţiune privind energia din surse regenerabile;
  • Strategia naţională în domeniul eficienţei energetice (HG nr. 163/2004);
  • Strategia naţională privind alimentarea cu energie termică a localităţilor prin sisteme de producere şi distribuţie centralizate (HG nr. 882/2004);

Citeste mai departe

Având o contribuţie semnificativă la consumul energetic al UE, la utilizarea resurselor energetice convenţionale şi la emisiile de dioxid de carbon, sectorul clădirilor face obiectul multor politici, strategii şi obiective pe termen mediu şi lung prin care se caută reducerea impactului negativ. Obiectivele mai ample, cum sunt cele de protecţie a mediului, au fost formulate prin ţinta „20-20-20”, care reprezintă un set de trei obiective-cheie pentru anul 2020 pentru:

  • reducerea cu 20% a emisiilor de gaze cu efect de seră din UE în raport cu nivelurile din 1999;
  • creşterea cu 20% a ponderii energiei produse din surse regenerabile în UE;
  • îmbunătăţirea cu 20% a eficienţei energetice în UE.

Citeste mai departe