MENIU

MENIU

Măsuri de stimulare a renovării clădirilor existente

România dispune de mai multe politici cu impact asupra utilizării energiei, după cum urmează:

 • Foaia de parcurs în domeniul energetic din România (HG nr. 890/2003) care vizează un consum final de energie electrică de 57,59 TWh în 2015;
 • Strategia privind sursele regenerabile de energie (HG nr. 1535/2003) consolidată de Planul de acţiune privind energia din surse regenerabile;
 • Strategia naţională în domeniul eficienţei energetice (HG nr. 163/2004);
 • Strategia naţională privind alimentarea cu energie termică a localităţilor prin sisteme de producere şi distribuţie centralizate (HG nr. 882/2004);

 • Programul naţional „Termoficare 2006-2015 căldură şi confort” (HG nr. 462/2006) privind reabilitarea sistemului centralizat de alimentare cu energie termică şi reabilitarea termică a clădirilor;
 • Planul Naţional de Dezvoltare 2007-2013, coroborat cu programele sectoriale FEDR şi trei sub‑programe majore privind eficienţa energetică şi energia durabilă, sursele regenerabile de energie şi reţelele de interconectare;
 • Strategia energetică naţională a României pentru perioada 2007-2020 (HG nr. 1069/2007) care vizează o intensitate a energiei primare de 0,32 în 2015 şi 0,26 în 2020;
 • Strategia naţională pentru dezvoltare durabilă a României – Orizonturi 2013-2020-2030 (HG nr. 1460/2008).

Strategia energetică a României pentru perioada 2007-2020 include previziunile din 2007 referitoare la consumul energetic şi nu ţin seama de impactul crizei economice.

Principalele măsuri identificate şi cuprinse în strategie în ceea ce priveşte clădirile sunt:

 • intensificarea campaniilor de informare a populaţiei şi a mediului de afaceri;
 • continuarea programului „Termoficare 2006-2015 căldură şi confort”;
 • continuarea Programului de creştere a performanţei energetice a blocurilor de locuinţe;
 • extinderea Programului naţional pentru eficienţă energetică (reabilitarea sistemului de termoficare, reabilitarea clădirilor publice) pentru perioada 2011-2015;
 • obligativitatea dobândirii unor certificate de performanţă energetică, începând din 2010, pentru clădirile rezidenţiale (locuinţe unifamiliale şi apartamente) puse în vânzare sau închiriate;
 • aplicarea de către autorităţile publice centrale şi locale a actelor normative referitoare la eficienţa energetică şi promovarea utilizării la consumatorii finali a energiei din surse regenerabile.
  Like Consulting- certificat energetic – Măsuri de stimulare a renovării clădirilor existente!