Eticheta: responsabil tehnic cu executia

Ordinul nr. 47 din 29.01.2016 privind prelungirea valabilitatii legitimatiilor responsabililor tehnici cu executia lucrarilor de constructii a caror valabilitate expira incepand cu data de 01.01.2016 si modalitatea de prelungire a atestarii si a valabilitatii legitimatiilor pana la data intrarii in vigoare a Procedurii privind autorizarea si exercitarea  dreptului de practica a responsabililor tehnici cu executia lucrarilor de  constructii.

Potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 63/2001 privind infiintarea Inspectoratului de Stat in  Constructii – I.S.C., aprobata cu modificari prin Legea nr. 707/2001, cu modificarile si completarile    ulterioare,

Tinand seama de prevederile Legii 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata, cu modificarile ulterioare,

Luand in considerare prevederile Hotararii Guvernului nr.  525/2013 pentru aprobarea atributiilor generale si specifice, a structurii organizatorice si a numarului maxim de posturi, precum si a normarii    parcului auto si a consumului de carburanti ale Inspectoratului  de Stat in Constructii – I.S.C., cu modificarile ulterioare,

Citeste mai departe