Eticheta: certificate verzi

În conformitate cu prevederile art. 13 alin. (2) din Metodologia de stabilire a cotelor anuale obligatorii de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie care beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi şi a celor de achiziţie de certificate verzi, aprobată prin Ordinul ANRE nr. 101/2014 (Metodologie), “cota de achiziție de CV estimată în anul t-1 pentru anul t și publicată pe site-ul ANRE conform alin. (1) va fi modificată semestrial în cursul anului t, dacă se constată o abatere mai mare de 10% față de cota menționată”.

ANRE a estimat și a publicat pe site-ul propriu în luna decembrie a anului 2014, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (7) din Legea nr. 220/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în vigoare la acea dată (Lege), conform căruia “în prima decadă a lunii decembrie, ANRE publică pe site-ul propriu cota anuală obligatorie de achiziție de certificate verzi estimată pentru anul următor, numărul de certificate verzi estimate a fi emise pe baza informațiilor privind energia electrică estimată a se produce din surse regenerabile de energie pentru anul următor și consumul final de energie electrică estimat pentru anul următor”, cota obligatorie estimată de achiziție de CV pentru anul 2015 la valoarea de 0,274 CV/MWh.

Citeste mai departe