MENIU

MENIU

Detalii importante privind cota obligatorie estimată de achiziţie de certificate verzi de către operatorii economici

În conformitate cu prevederile art. 13 alin. (2) din Metodologia de stabilire a cotelor anuale obligatorii de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie care beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi şi a celor de achiziţie de certificate verzi, aprobată prin Ordinul ANRE nr. 101/2014 (Metodologie), “cota de achiziție de CV estimată în anul t-1 pentru anul t și publicată pe site-ul ANRE conform alin. (1) va fi modificată semestrial în cursul anului t, dacă se constată o abatere mai mare de 10% față de cota menționată”.

ANRE a estimat și a publicat pe site-ul propriu în luna decembrie a anului 2014, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (7) din Legea nr. 220/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în vigoare la acea dată (Lege), conform căruia “în prima decadă a lunii decembrie, ANRE publică pe site-ul propriu cota anuală obligatorie de achiziție de certificate verzi estimată pentru anul următor, numărul de certificate verzi estimate a fi emise pe baza informațiilor privind energia electrică estimată a se produce din surse regenerabile de energie pentru anul următor și consumul final de energie electrică estimat pentru anul următor”, cota obligatorie estimată de achiziție de CV pentru anul 2015 la valoarea de 0,274 CV/MWh.

În cursul anului 2015, ANRE a recalculat valoarea cotei obligatorii estimate de achiziție de CV pentru anul 2015 având în vedere noile capacități puse în funcțiune/estimate a fi puse în funcțiune până la sfârșitul trimestrului I, trimestrului al doilea, respectiv semestrului al doilea ale anului 2015 și acordurile de exceptare emise/estimate a fi emise de Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri în cursul anului 2015, cu următoarele precizări:

  • în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1)  din HG nr. 495/2014 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind exceptarea unor categorii de consumatori finali de la aplicarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, cu modificările și completările ulterioare (HG nr. 495/2014), “exceptarea […] se aplică la cota obligatorie de achiziție de certificate verzi care se aplică furnizorilor de energie, comunicată de ANRE, începând cu anul în care a fost obținut acordul de exceptare”, fără a fi indicată o dată precisă de la care aceste acorduri intră în aplicabilitate;
  • în conformitate cu prevederile art. 9 din Codul civil (Legea nr. 287/2009, republicata, cu modificările și completările ulterioare):

“Art. 9    –    Interpretarea legii

(1) Cel care a adoptat norma civilă este competent să facă şi interpretarea ei oficială.

(2) Norma interpretativă produce efecte numai pentru viitor.

(3) Interpretarea legii de către instanţă se face numai în scopul aplicării ei în cazul dedus judecăţii.”

În aceste condiții, până la emiterea de către Guvernul României a unei interpretări oficiale a prevederii de la art. 3 alin. (1) din HG nr. 495/2014 în ceea ce privește momentul aplicării acordurilor de exceptare emise pe parcursul anului 2015, (respectiv, începând cu 01 ianuarie 2015 sau începând cu data emiterii acordurilor de exceptare), ANRE consideră că acordurile de exceptare nu pot produce efecte retroactiv (inainte de data emiterii acordului), ci numai după data emiterii acestora.

În această ipoteză, din calculele realizate de ANRE la sfârșitul lunii decembrie 2015, a rezultat că nu este necesară modificarea cotei obligatorii estimate de achiziție de CV pentru anul 2015, de 0,274 CV/MWh, întrucât abaterea rezultată este mai mică de 10% față de această valoare.

Sursa: ANRE