Eticheta: eficienta-energetica

Având o contribuţie semnificativă la consumul energetic al UE, la utilizarea resurselor energetice convenţionale şi la emisiile de dioxid de carbon, sectorul clădirilor face obiectul multor politici, strategii şi obiective pe termen mediu şi lung prin care se caută reducerea impactului negativ. Obiectivele mai ample, cum sunt cele de protecţie a mediului, au fost formulate prin ţinta „20-20-20”, care reprezintă un set de trei obiective-cheie pentru anul 2020 pentru:

  • reducerea cu 20% a emisiilor de gaze cu efect de seră din UE în raport cu nivelurile din 1999;
  • creşterea cu 20% a ponderii energiei produse din surse regenerabile în UE;
  • îmbunătăţirea cu 20% a eficienţei energetice în UE.

Citeste mai departe