MENIU

MENIU

VERIFICARE
DE PROIECTE

Comandă online un verificator de proiecte atestat!

Echipa Like Consulting realizează verificare de proiecte în toate domeniile. Procesul este executat de verificatori tehnici atestați.

Ce presupune procesul de verificare a proiectelor de verificatorii Like Cosulting

Verificatorii Like Consulting urmăresc aceste aspecte în cadrul procesului de verificare: 

 • Datele referitoare la condițiile specifice de amplasament și condițiile de exploatare tehnologică 
 • Respectarea reglementărilor tehnice în vigoare, cu referire la cerințele prevăzute de lege, în funcție de categoria de importanță a construcțiilor (pentru toată durata de viață a construcției, inclusiv pentru faza de postutilizare) 

Verificarea tehnică se aplică: 

 • Documentației tehnice de proiectare ce este necesară pentru obținerea autorizației de construcție 
 • Documentațiilor tehnice și detaliilor de execuție sub formă de caiete de sarcini, planșe, breviare de calcul etc. Verificatorul întocmește și menține la zi un registru de evidență a proiectelor verificate. La final, dacă întreaga documentație corespunde cu cerințele stabilite de lege, verificatorul semnează și ștampilează documentele scrise și desenate.

Moduri de colaborare pentru verificarea tehnică a proiectelor

VERIFICAREA CU ȘTAMPILĂ

Verificarea cu ștampilă include mai multe etape, atât pentru compania de proiectare, cât și pentru verificatori. 

 

Etapele de lucru pentru compania de proiectare: 

 1. Compania trimite o solicitare către Like Consulting 
 2. Like Consulting analizează proiectul și trimite către companie o ofertă de preț 
 3. Like Consulting semnează cu, compania un contract de prestări servicii 
 4. Compania trimite un proiect către Like Consulting spre verificare 
 5. Like Consulting predă verificatorului desemnat proiectul spre verificare și ștampilare 

 

Etapele de lucru pentru verificatorii de proiectare Like Consulting: 

 1. Like Consulting primește un proiect spre verificare 
 2. Like Consulting îi comunică Verificatorului de proiecte despre ce proiect este vorba 
 3. Like Consulting trimite proiectul electronic către Verificatorul de proiecte
 4. După ce proiectul este analizat și s-au adus toate observațiile necesare, Like Consulting trimite proiectul în format fizic către verificatorul de proiecte 
 5. Verificatorul de proiecte semnează proiectul și îl predă unui reprezentat Like Consulting.
 6. Verificatorul de proiecte emite o factură către Like Consulting

VERIFICAREA FĂRĂ ȘTAMPILARE

 • La fel ca în cazul variantei anterioare, și această verificare implică mai multe etape de lucru pentru ambele părți. 

Etapele de lucru pentru compania de proiectare: 

 • compania trimite o solicitare (cerere de ofertă) către Like Consulting 
 • Like Consulting analizează (cererea de ofertă) și trimite către companie o ofertă de preț 
 • Like Consulting semnează cu acea companie un contract de prestări servicii cu plata lunară 
 • compania trimite părți scrise și desenate din proiect, pe măsură ce acestea sunt finalizate către Like Consulting spre verificare 
 • Like Consulting predă verificatorului desemnat piesele desenate și scrise spre verificare 
 • verificatorul de proiecte, în urma parcurgerii documentelor primite, realizează un referat cu observațiile sale 
 

Etapele de lucru pentru verificatorii de proiectare Like Consulting: 

 • Like Consulting primește un proiect spre verificare 
 • Like Consulting îi comunică Verificatorului de proiecte despre ce proiect este vorba 
 • Like Consulting trimite documentele în format electronic către Verificatorul de proiecte 
 • După ce documentația tehnică este analizată, verificatorul de proiecte emite un punct de vedere în format electronic A4 
 • Verificatorul de proiecte emite lunar o factură către Like Consulting 

 

Verificarea fără ștampilare se realizează sub forma unui abonament lunar. Plata pentru acest serviciu se face în fiecare lună, în funcție de proiectele pentru care primește documente.

Ești verificator?

Ai nevoie de un verificator de proiecte?

Disponibilitatea de verificatori de proiecte în cadrul Like Consulting (detaliat pe domeniu principal și subdomenii)

Disponibilitatea de verificatori de proiecte în cadrul Like Consulting (detaliat pe domeniu principal și subdomenii)

Rezistența și stabilitatea construcțiilor

 • Rezistenţă şi stabilitate pentru construcţii civile, industriale, agrozootehnice; energetice; telecomunicaţii; miniere; edilitare şi de gospodărie comunală cu structură din beton, beton armat, zidărie, lemn 
 • Rezistenţă şi stabilitate pentru construcţii civile, industriale, agrozootehnice; energetice; telecomunicaţii; miniere; edilitare şi de gospodărie comunală cu structură de rezistenţă din metal, lemn 
 • Rezistență și stabilitate la solicitări statice, dinamice, inclusiv la cele seismice, pentru construcții civile, industriale și agrozootehnice, cu structuri de rezistență din lemn 
 • Rezistenţă şi stabilitate pentru construcţii rutiere, drumuri, piste de aviaţie; poduri; tunele 
 • Rezistenţă şi stabilitate pentru construcţii de căi ferate 
 • Rezistenţă şi stabilitate pentru construcţii de porturi şi platforme marine 
 • Rezistenţă şi stabilitate pentru construcţii şi amenajări hidrotehnice 
 • Rezistență și stabilitate la solicitări statice, dinamice, inclusiv la cele seismice, pentru construcții energetice 
 • Rezistenţă şi stabilitate la construcţii pentru îmbunătăţiri funciare 
 • Rezistență și stabilitate la solicitări statice, dinamice, inclusiv la cele seismice, la construcții pentru telecomunicații 
 • Rezistență și stabilitate la solicitări statice, dinamice, inclusiv la cele seismice, pentru construcții edilitare și de gospodărie comunală
 • Rezistența și stabilitatea la solicitări statice, dinamice, inclusiv la cele seismice, pentru construcții miniere 
 • Rezistenţa şi stabilitatea terenului de fundare a construcţiilor şi a masivelor de pământ

Siguranța în exploatare a construcțiilor

 • Siguranţa în exploatare pentru construcţii civile, industriale, agrozootehnice; energetice; telecomunicaţii; miniere 
 • Siguranţa în exploatare pentru construcţii rutiere, drumuri, piste de aviaţie; poduri; tunele 
 • Siguranţa în exploatare pentru construcţii de căi ferate 
 • Siguranţa în exploatare pentru construcţii de porturi şi platforme marine 
 • Siguranţa în exploatare pentru construcţii şi amenajări hidrotehnice 
 • Siguranța în exploatare pentru construcții energetice 
 • Siguranţa în exploatare la construcţii pentru îmbunătăţiri funciare 
 • Siguranța în exploatare la construcții pentru telecomunicații 
 • Siguranța în exploatare pentru construcții edilitare și de gospodărie comunală 
 • Siguranța în exploatare pentru construcții miniere 
 

Siguranța în exploatare pentru:

 1. sisteme exterioare de alimentare cu apă și stingere a incendiilor 
 2. sisteme de canalizare 
 3. rețele termice

Securitatea pentru incendiu

 • Securitate la incendiu pentru construcții în toate domeniile, respectiv pentru instalații în toate specialitățile 
 • Securitate la incendiu pentru construcții în toate domeniile 
 • Securitate la incendiu pentru instalații în toate specialitățile

Securitatea pentru incendiu

Igiena, sănătatea oamenilor, refacerea şi protecţia mediului pentru toate domeniile: 

 • Izolaţie termică, hidrofugă şi economia de energie în construcţii pentru toate domeniile 
 • Protecţie împotriva zgomotului în construcţii pentru toate domeniile 
 • Instalaţii sanitare 
 • Instalații termice 
 • Instalații de gaze 
 • Instalații electrice 
 

Instalații aferente clădirilor, care cuprind: 

 • instalații de apă și canalizare 
 • instalații de stingere a incendiilor
 

Sisteme exterioare: 

 • o sisteme de canalizare o sisteme de alimentare cu apă și stingere a incendiilor 
 • rețele termice