MENIU

MENIU

Modificare importanta in Noul Cod Fiscal daca vrei sa VINZI O LOCUINTA!

 

Like Consulting – certificat energeticiti  prezinta principalele schimbari din noul cod fiscal pentru cei care vor sa cumpere sau sa vanda locuinte. De la anul, Fiscul ia la puricat toate tranzactiile facute pe sume mai mici decat preturile din grila notarilor.

Acum, tranzactiile imobiliare care se incheie la valori ce le depasesc pe cele din grila notarilor sunt impozitate la suma din contract. Regula nu se aplica insa si cand vine vorba de sumele sub cele din grila.

Concret, daca vrei sa vinzi, maine, un apartament cu, sa zicem, 40.000 de euro, iar el e evaluat de notari la 50.000 de euro, platesti impozit pentru aceasta din urma suma. Noul Cod fiscal schimba regulile, iar de anul viitor statul va impozita valoarea din contract, indiferent de pretul tranzactiei.

Definirea venitului din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal.

    ART. 77^1

    (1) La transferul dreptului de proprietate si al dezmembramintelor acestuia, prin acte juridice intre vii asupra constructiilor de orice fel si a terenurilor aferente acestora, precum si asupra terenurilor de orice fel fara constructii, contribuabilii datoreaza un impozit care se calculeaza astfel:

    a) pentru constructiile de orice fel cu terenurile aferente acestora, precum si pentru terenurile de orice fel fara constructii, dobandite intr-un termen de pana la 3 ani inclusiv:

    – 3% pana la valoarea de 200.000 lei inclusiv;

    – peste 200.000 lei, 6.000 lei + 2% calculate la valoarea ce depaseste 200.000 lei inclusiv;

    b) pentru imobilele descrise la lit. a), dobandite la o data mai mare de 3 ani:

    – 2% pana la valoarea de 200.000 lei inclusiv;

    – peste 200.000 lei, 4.000 lei + 1% calculat la valoarea ce depaseste 200.000 lei inclusiv.

    (2) Impozitul prevazut la alin. (1) nu se datoreaza in urmatoarele cazuri:

    a) la dobandirea dreptului de proprietate asupra terenurilor si constructiilor de orice fel, prin reconstituirea dreptului de proprietate in temeiul legilor speciale;

    b) la dobandirea dreptului de proprietate cu titlul de donatie intre rude si afini pana la gradul al III-lea inclusiv, precum si intre soti.

    (3) Pentru transmisiunea dreptului de proprietate si a dezmembramintelor acestuia cu titlul de mostenire nu se datoreaza impozitul prevazut la alin. (1), daca succesiunea este dezbatuta si finalizata in termen de 2 ani de la data decesului autorului succesiunii. In cazul nefinalizarii procedurii succesorale in termenul prevazut mai sus, mostenitorii datoreaza un impozit de 1% calculat la valoarea masei succesorale.

    (4) Impozitul prevazut la alin. (1) si (3) se calculeaza la valoarea declarata de parti in actul prin care se transfera dreptul de proprietate sau dezmembramintele sale. In cazul in care valoarea declarata este inferioara valorii orientative stabilite prin expertiza intocmita de camera notarilor publici, impozitul se va calcula la nivelul valorii stabilite prin expertiza, cu exceptia tranzactiilor incheiate intre rude ori afini pana la gradul al II-lea inclusiv, precum si intre soti, caz in care impozitul se calculeaza la valoarea declarata de parti in actul prin care se transfera dreptul de proprietate.

Rectificarea impozitului

    ART. 77^2

    In cazul in care, dupa autentificarea actului sau intocmirea incheierii de finalizare in procedura succesorala de catre notarul public, se constata erori sau omisiuni in calcularea si incasarea impozitului prevazut la art. 77^1 alin. (1) si (3), notarul public va comunica organului fiscal competent aceasta situatie, cu motivarea cauzelor care au determinat eroarea sau omisiunea. Organele fiscale competente vor emite decizii de impunere pentru contribuabilii desemnati la art. 77^1 alin. (1) si (3), in vederea incasarii impozitului. Raspunderea notarului public pentru neincasarea sau calcularea eronata a impozitului prevazut la art. 77^1 alin. (1) si (3) este angajata numai in cazul in care se dovedeste ca neincasarea integrala sau partiala este imputabila notarului public care, cu intentie, nu si-a indeplinit aceasta obligatie.

Calculul impozitului si termenul de plata

    ART. 79

    (1) Impozitul pe venit se calculeaza prin retinere la sursa la momentul platii veniturilor de catre platitorii de venituri, prin aplicarea unei cote de 16% asupra venitului brut.

    (2) Impozitul calculat si retinut reprezinta impozit final.

    (3) Impozitul astfel retinut se vireaza la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a fost retinut.

Obligaţi să anunţe inspectorii ANAF

Totusi, daca notarii sesizeaza diferenţe foarte mari între pretul tranzactiei si cel din grila, sunt obligati prin lege sa anunte Fiscul. Daca cei de la ANAF constata vreo intelegere intre vanzator si cumparator, astfel incat sa declare un pret mult mai mic si, implicit, sa se plateasca un impozit mai mic, atunci sunt acuzati de evaziune fiscala. Proprietarii platesc, din 2007, cote diferentiate de impozit pentru veniturile obtinute din tranzactii imobiliare, in functie de valoarea proprietatii si de intervalul in care este detinut imobilul.