MENIU

MENIU

Curs de audit energetic 2016, durata, cost, locatie

 

UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI – FACULTATEA DE INGINERIE A INSTALATIILOR

Cursul de Specializare si Perfectionare.

 

Auditul energetic al cladirilor noi si existente si sistemelor aferente de alimentare cu energie termica”

Cursurile programului se desfasoara in doua etape :

– etapa I – teorie – 100 ore;

– etapa II – proiect -intalniri periodice cu indrumatorul si studiu individual (6 saptamani);

Cursurile se desfasoara in week-end;

Se pun note la proiect si se se finalizeaza cu un examen tip test grila de certificare a competentelor profesionale asimilate de cursanti pe parcursul programului. La finalizarea programului de formare si dezvoltare profesionala, institutia organizatoare (U.T.C.B.) elibereaza Adeverinta de Atestare a competentelor profesionale specifice programului.

Aceasta Adeverinta le permite absolventilor sa-si depuna la MDRAP dosarul in vederea sustinerii examenului de auditor energetic in constructii si instalatii.

Costul cursului este de 3000 ron (inclusiv TVA)

Inscrierea la curs se face in perioada : 01.02.2016 – 04.03.2016 la :

– Conf. dr. ing. Bogdan Caracaleanu : tel. mob. : 0745.98.00.46; e-mail : cara_bog@yahoo.com;

– Conf. dr. ing. Florin Delia : tel.mob. : 0722.806.281; e-mail : florindelia@yahoo.com;

– Dna. Aura Gherghina : tel. Mob. : 0735.129.046;

Pentru informatii suplimentare la responsabil curs:

– Prof. dr. ing. Florin Iordache : tel. mob. : 0745.981.364;

Un specialist pentru a urma programul postuniversitar de audit energetic in constructii si instalatii trebuie sa fie absolvent al unei institutii de invatamant superior (cu diploma de licenta sau echivalenta) cu urmatoarele profiluri/specializari:

– constructii civile, industriale si agricole

– instalatii pentru constructii,

– arhitectura

– alte profiluri cu conotatie energetica dovedita prin absolvirea in timpul facultatii a unuia sau mai multora din urmatoarele cursuri, cu durata a minim un semestru: higrotermica constructiilor, energetica cladirilor, termodinamica, termotehnica, transfer de caldura si masa, constructii, materiale de constructii, masini termice, instalatii termice, instalatii frigorifice, instalatii de ventilare/climatizare, aparate electrice, instalatii electrice si automatizari pentru cladiri.

Pentru inscrierea la programul postuniversitar de formare si dezvoltare profesionala, solicitantii trebuie prezinte :

– O cerere tip pe care o vor primi la secretariatul cursului;

– Curriculum Vitae;

– Diploma de Licenta (copie);

– BI / CI (copie);

– Certificat Nastere (copie);

– Certificat Casatorie (copie) – (in cazul doamnelor sau al domnilor care au preluat numele sotiei);

– chitanta sau ordinul de plata care sa ateste achitarea cursului;

– 1 dosar cu sina;