MENIU

MENIU

Certificat Energetic sau Audit Energetic?

Atat auditarea cat si certificarea energetica a cladirilor se realizeaza de catre auditorii energetici pentru cladiri, atestati de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice. Auditorii energetici au urmatoarele competente:

A) intocmesc si elibereaza certificatul energetic al cladirilor (Auditori de grad I si grad II);

B) intocmesc si elibereaza raportul de audit energetic, pentru cladiri, in conformitate cu reglementarile tehnice in vigoare la data efectuarii acestora (Auditori de grad I).

Certificatul Energetic – denumit Certificat de performanta energetica al cladirilor

Certificatul se elaboreaza si se elibereaza de catre auditorul energetic pentru cladiri, la solicitarea investitorului/proprietarului/administratorului cladirii/unitatii de cladire si este valabil 10 ani de la data eliberarii inscrisa in certificat, cu exceptia situatiei in care, pentru cladirea/unitatea de cladire la care exista certificat in valabilitate, se efectueaza lucrari de renovare majora care modifica consumurile energetice ale acesteia.

Ce este Auditul Energetic

Audit energetic al cladirii – totalitate a activitatilor specifice prin care se obtin date corespunzatoare despre profilul consumului energetic existent al unei cladiri/unitati de cladire si, dupa caz, de identificare si de cuantificare a oportunitatilor rentabile de economisire a energiei prin identificarea solutiilor de crestere a performantei energetice, de cuantificare a economiilor de energie si de evaluare a eficientei economice a solutiilor propuse cu estimarea costurilor si a duratei de recuperare a investitiei, precum si de elaborare a raportului de audit energetic.

Care este diferenta intre Certificat Energetic si Audit Energetic?

  1. Auditul energetic al unei cladiri este realizat doar de catre un Auditor energetic atestat gradul 1. Doar acesta are competenta de a intocmi si elabora raportul de audit energetic.
  2. Certificatul energetic al unei cladiri este realizat atat de catre Auditori energetici atestati gradul 1 cat si de catre Auditori energetici atestati gradul 2.
  3. Auditul energetic este cel mai cunoscut la reabilitarea termica blocurilor de locuinte. In baza raportului de audit se stabileste solutia tehnica de reabilitare termica a blocului.
  4. Prin audit energetic se analizeaza fezabilitatea economica a investitiei in cresterea clasei energetice pentru constructia auditata.
  5. Auditul energetic propune pe langa masurile de crestere a clasei energetice si masuri de recuperare a investitiei.