MENIU

MENIU

Ce trebuie să cunoaştem la vânzarea unei locuințe

În ultimul timp a devenit un trend ca pentru orice tranzacţie imobiliară să apelăm la firme de consultanţă care să ne ajute în elaborarea dosarului de vânzare (elaborare acte, obţinere sau chiar depunere de documente în numele nostru) a unui imobil. Mai jos o să vă prezentăm o listă cu toate documentele obligatorii în orice tranzacţie de vânzare sau cumpărare a unei locuinţe, fără să mai fie nevoie să externalizaţi acest serviciu şi evident să plătiţi o firmă de consultanţă.

Actele de proprietate (original şi copie);

Certificatul energetic (Mai multe detalii cu privire la durată, actele necesare dar şi detalii cu privire la preţul de elaborare al certificatului energetic găsiţi aici: https://likeconsulting.ro/certificat-energetic/);

Documentaţia cadastrală şi încheierea de intabulare;

Pentru intabularea imobilului în cartea funciară este obligatorie documentaţia cadastrală. Pentru realizarea acestei documentaţii este nevoie să apelaţi la un specialist – inginer cadastral.

Acte de stare civilă (certificate de naştere, căsătorie, deces, sentinţă divorţ – unde este cazul);

Certificatul de atestare fiscală de la Administraţia Financiară pentru vânzare (valabil luna în curs);

Adeverinţă emisă de asociaţia de locatari/proprietari (cu numele preşedintelui şi administratorului în clar + semnături + ştampila Asociaţiei);

Ultima chitanţă de la utilităţi (gaze, energie electrică);

În unele cazuri adeverinţe medicale de la medicul de familie din care să rezulte că nu figurează cu boli psihice (pentru persoanele trecute peste 60 de ani);

Taxa de extras de carte funciară (se plăteşte de obicei la notar odată cu depunerea documentelor);

Actele de identitate în original şi în copie ale vânzătorilor şi cumpărătorilor.

Ce trebuie să cunoaştem la vânzarea unei locuințe!