MENIU

MENIU

  Evaluare proprietati rezidentiale, comerciale si industriale

   • act de proprietate
   • incheiere de intabulare
   • extras de carte funciara pentru informare
   • plan de incadrare in zona (scara 1:5000)
   • plan de situatie/amplasament si delimitare a bunului imobil/corpului de proprietate (scara 1:2000/ 1:500)
   • fisa bunului imobil/corpului de proprietate
   • releveu (schita) pe fiecare nivel al constructiei
   • certificat de urbanism
   • autorizatie de construire/desfiintare
   • proces verbal de receptie la finalizarea lucrarilor
  copie carte de identitate client / copie certificat de inmatriculare

  Evaluare apartament

  • act de proprietate
  • incheiere de intabulare
  • extras de carte funciara pentru informare
  • plan de amplasament si delimitare (scara 1:200 / 1:500)
  • fisa bunului imobil
  • releveu apartament
  • copie carte de identitate client/ copie certificat de inmatriculare.

  Evaluare terenuri libere de constructii

  • act de proprietate
  • incheiere de intabulare
  • extras de carte funciara pentru informare
  • plan de incadrare in zona (scara 1:5000)
  • plan de situatie (scara 1:2000/ 1:500)
  • fisa corpului de proprietate (bunului imobil)
  • certificat de urbanism
  • copie carte de identitate client/ copie certificat de inmatriculare