MENIU

MENIU

PROIECTARE INSTALAȚII ELECTRICE, TERMICE, SANITARE, DE VENTILARE ȘI CLIMATIZARE

Like Consulting realizează proiectare pentru instalații electrice, termice, sanitare, de stingere incendii, de ventilare și climatizare, precum și rețele de canalizare exterioară și rețele de alimentare cu apă. 

 

Echipa noastră este formată din specialiști cu ani experiență de lucru în domeniu. Realizăm proiecte complexe, suntem atenți la detalii și la curent cu normele în vigoare.

Etapele unei proiectări de instalații sau rețele

Procesul de realizare a unei proiectări cuprinde următoarele etape: 

 • Realizarea unui studiu de prefezabilitate sau de fezabilitate 
 • Pregătirea documentației tehnice de autorizare a construcțiilor 
 • Realizarea proiectului tehnic 
 • Stabilirea detaliilor de execuție 

 

Pe durata întregului proces îți oferim consultanță tehnică de specialitate. Suntem la curent cu normele și legislația în vigoare, iar fiecare proiect este realizat cu profesionalism, rigurozitate și atenție la detalii. 

 

Echipa Like Consulting execută proiectări atât pentru clădirile civile (blocuri de locuințe, clădiri de birouri, centre comerciale), cât și pentru cele industriale (hale și parcuri industriale).

Iată care sunt domeniile în care Like Consulting realizează proiectări:

1

Instalații electrice

Proiectările de instalații electrice sunt realizate de ingineri cu ani experiență. Echipa noastră a realizat atât proiecte civile, cât și industriale foarte complexe. 

 

Colaborați cu profesioniști atestați și capabili care duc până la capăt proiectul. Inginerii noștri lucrează cu metode eficiente de management , tehnologie de ultimă oră pentru a vă propune soluții rentabile la cererea voastră. 

 

Cunoaștem reglementările și legislația în vigoare ceea ce ne ajută să realizăm cele mai bune proiectări pentru clienții noștri. 

 

Oferim proiectări și consultanță tehnică pentru: 

 • Sisteme de iluminat interior și exterior 
 • Instalații și sisteme anti-efracție 
 • Instalații electrice pentru curenți tari și slabi 
 • Instalații de protecție împotriva efectelor trăsnetelor (paratrăsnet)

2

Instalații termice

Proiectarea instalațiilor termice reprezintă o etapă crucială în crearea unui nivel de confort înalt pentru un imobil sau un spațiu. Echipa Like Consulting este atestată în executarea acestor lucrări de proiectare. Inginerii noștri vă oferă servicii profesionale și consultanță tehnică potrivită pentru cerințele voastre. 

 

Realizăm lucrări de proiectare de instalații termice pentru locuințe, birouri, spații industriale, centrale termice, pompe de căldură și multe alte lucrări în domeniu. 

Acordăm o atenție deosebită calității materialelor și echipamentelor. Inginerii Like Consulting vă oferă consultanță tehnică pe acest subiect ținând cont de rezistența în timp, nivelul înalt de siguranță, eficiența și alți factori importanți. 

 

Iată ce elemente cuprind lucrările de proiectare a instalațiilor termice: 

 • Memoriu justificativ 
 • Antemăsurătoare 
 • Calculul pierderi de căldură 
 • Schema centralei termice și schema coloanelor 
 • Planul rețelei de distribuție 
 • Planul de amplasare al radiatoarelor 
 • Documentația necesară pentru a obține autorizarea ISCIR 
 • Orice alt element esențial proiectării (ex. audit energetic, calcul necesar termic)

3

Instalații de detectare, semnalizare și alarmare incendiu (IDSAI)

Acest tip de instalații au rolul de a detecta și a semnaliza incendiul încă din primele momente ale declanșării lui (sau chiar cu puțin timp înainte de apariția focului). 

 

Proiectarea acestor instalații este realizată cu rigurozitate și în conformitate cu legislația în vigoare. Like Consulting efectuează proiectări de instalații autorizate de IGSU pentru siguranța blocurilor de locuințe, clădirilor de birouri, centrelor comerciale sau a spațiilor industriale.

 

Instalațiile de detectare, semnalizare și alarmare a incendiilor cuprind: 

 • Detectoare de fum 
 • Detectoare de temperatură 
 • Echipament pentru controlul și semnalizarea incendiului 
 • Echipament de alarmare în caz de incendiu (ex. sirene, lampă de semnalizare) 
 • Declanșatoare 

 

În funcție de caracteristicile unui imobil, stabilim care este dimensiunea potrivită pentru IDSAI și ce echipamente sunt necesare.

4

Instalații de stingere incendii

Instalațiile de stingere incendii joacă o importanță deosebită pentru siguranța unui imobil sau a unui spațiu. Echipa Like Consulting realizează proiectări pentru astfel de instalații pentru diferite tipuri de clădiri, spații industriale, centre comerciale etc. 

 

Inginerii noștri țin cont de compatibilitatea între substanțele de stingere utilizate (ex. sprinklere, hidranți exteriori și interiori etc) și mediul combustibil, gradul de eficiență al stingerii, efectele asupra spațiului și nu numai. 

 

Factorii care determină alegerea substanței de stingere pentru un spațiu sunt: 

 • Nivelul de eficiență în stingerea unui incendiu 
 • Gradul de afectare a spațiului și obiectele aflate în interiorul acestuia 
 • Capacitatea de a folosi (după incendiu) spațiul 
 • Menținerea calității substanței pe perioada de stocare 
 • Efecte pe termen scurt și lung asupra mediului înconjurător, a celor care utilizează spațiul 

 

Proiectările conțin detalii clare despre substanțele de stingere, eficiența lor, mod de utilizare și întreținere în situații normale și în caz de incendiu.

5

Instalații și sisteme de ventilare pentru evacuarea fumului și a gazelor fierbinți

Rolul instalațiilor și a sistemelor de ventilare pentru evacuarea fumului și a gazelor este de a: 

 • Ajuta și eficientiza intervenția de stingere a incendiului 
 • Menține căile de evacuare și zonele de acces fără fum 
 • Oferi protecție împotriva fumului și gazelor pentru spațiul și obiectele aflate în interiorul acestuia 
 

 

Aceste instalații detectează prezența fumului și activează sistemul de evacuare al acestuia. Like Consulting ține cont de necesitățile și caracteristicile fiecărui imobil în proiectarea acestor instalații. Abordăm totul cu profesionalism, multă responsabilitate și flexibilitate pentru a oferi rezultatele dorite.

6

Instalații de ventilare și climatizare

Instalațiile de ventilare și climatizare asigură nivelul de confort dintr-un imobil sau un spațiu. Proiectările realizate de Like Consulting ajută la menținerea unui grad optim de confort. Echipa noastră este autorizată, iar fiecare proiect respectă legislația în vigoare. 

 

Iată câteva din instalațiile pentru care realizăm proiectări: 

 • Instalații de încălzire locală 
 • Instalații de ventilare și tratare a aerului 
 • Instalații de ventilare industrială 
 • Sistem de aer condiționat individual 
 • Calculul necesarului de frig/căldură al unei clădiri 
 • Sistem de răcire cu apă și freon

7

Instalații sanitare

Proiectările de instalații sanitare respectă standarde înalte de calitate, profesionalism, fiind realizate de specialiști atestați cu ani experiență. Ținem cont de presiunea instalațiilor de alimentare cu apă și de puterea sistemului de scurgere. 

 

Like Consulting realizează proiectări pentru: 

• Stații de pompare 

 • Stații de epurare 
 • Instalații de alimentare cu apă rece și caldă 
 • Canalizare menajeră și pluvială interioară 
 • Instalații de canalizare condens 
 • Instalații de irigații rezidențiale
 
Rețele de canalizare exterioară 
Proiectarea rețelelor de canalizare exterioare cuprinde conductele, receptoarele, obiectele sanitare, utilajele, și modalitatea de colectare, transportare și evacuare a apei. 
Specialiștii Like Consulting iau în calcul fiecare din aceste aspecte pentru ca rețelele proiectate să nu dezvolte probleme precum înfundări sau blocări de colectare. 

Câteva exemple de rețele pentru care realizăm proiectări: 

Sistem de canalizare ape uzate 
 • Canalizare menajeră și pluvială exterioară 
 • Sisteme de infiltrare a apei în sol
 • Rețele de canalizare a levigatului 

Rețele de alimentare cu apă 
Rețelele de alimentare cu apă sunt proiectate hidraulic și la o dimensiune adecvată (cerințelor și zonei). Acestea se împart în două categorii principale: 
 • Rețele de alimentare cu apă potabilă ce asigură apa potabilă pentru toți utilizatorii dintr-o zonă/localitate (pentru consum menajer, consumul de apă al instituțiilor publice, în activități agricole, comerciale) 
 • Rețele de alimentare cu apă industrială ce asigura apa industrială pentru toți utilizatorii dintr-o zonă/localitate 

Echipa Like Consulting realizează proiectări ținând cont de o mulțime de factori precum terenul din zona respectivă, relieful acestuia, unde sunt amplasate gospodăriile utilizatorilor, dacă există obstacole în realizarea rețelei și cum pot fi depășite. Propunem soluții moderne pentru a oferi rezultatele cerute.