Eticheta: certificat energetic

 

UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII BUCURESTI – FACULTATEA DE INGINERIE A INSTALATIILOR

Cursul de Specializare si Perfectionare.

 

Auditul energetic al cladirilor noi si existente si sistemelor aferente de alimentare cu energie termica”

Cursurile programului se desfasoara in doua etape :

– etapa I – teorie – 100 ore;

– etapa II – proiect -intalniri periodice cu indrumatorul si studiu individual (6 saptamani);

Cursurile se desfasoara in week-end;

Citeste mai departe

 

Extinderea obligaţiei de afişare a certificatului de performanţă energetică este o măsură inclusă în Ordonanţa Guvernului nr. 13/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor, care a apărut în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 68 din 29 ianuarie şi se aplică de astăzi.

ORDONANŢĂ pentru modificarea şi completarea Legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. II.2 din Legea nr. 346/2015 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

Art. I. — Legea nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 451 din 23 iulie 2013, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, după litera c) se introduce o nouă literă, litera c1), cu următorul cuprins:

„c1) aplicarea cerinţelor minime de performanţă energetică la elementul/elementele care face/fac parte din anvelopa clădirii şi are/au un impact semnificativ asupra performanţei energetice a acesteia, în cazul în care este/sunt modernizat/modernizate sau înlocuit/înlocuite;”.

Citeste mai departe