Programul “Casa Eficienta Energetic” – Acte Necesare Pentru Obtinerea Finantarii

Echipa LikeConsulting ajuta proprietarii de imobile interesati de accesarea programului “Casa Eficienta Energetic” prin consultanta si cu obtinerea rapida a 2 documente necesare inscrierii in program: certificatul de performanta energetica si auditul energetic.

Despre Programul “Casa Eficienta Energetic”

Programul se adreseaza proprietarilor de imobile din Romania care doresc sa isi eficientizeze energetic casele. Scopul “Casa Eficienta Energetic” este reducerea consumului de energie din casele romanilor si a emisiilor de gaze cu efect de sera. 

Prin accesarea lui, proprietarii primesc o finantare nerambursabila de maximum 15.000 euro. Finantarea deconteaza 60% din costul lucrarilor, dar fara sa depaseasca suma de 15.000 euro. 

Pentru ca programul sa fie eligibil, eficienta energetica a locuintei trebuie sa creasca cu minim o clasa energetica. 

Cheltuielile pe care programul “Casa Eficienta Energetic” le poate acoperi:

Beneficiile accesarii programului “Casa Eficienta Energetic”

Etapele aplicarii programului “Casa Eficienta Energetic”

Proprietarii interesati trebuie sa depuna o cerere online, impreuna cu certificatul energetic si auditul energetic al imobilului unde se vor desfasura lucrarile. 

Daca cererea lor este acceptata, acestia primesc un cod unic de inregistrare si au la dispozitie 60 de zile pentru a pregati dosarul finantarii. 

Printre actele necesare dosarului de finantare, enumeram urmatoarele documente (pentru lista completa si actualizata a documentelor si toate detaliile despre program, va indrumam sa intrati pe site-ul Administratiei Fondului pentru Mediu): 

Documente necesare:

 • Cererea de finantare semnata in original
 • Actul de identitate al solicitantului
 • Imputernicire notariala, in cazul in care cererea de finantare este semnata de o persoana imputernicita de solicitant 
 • Actul de identitate al persoanei imputernicite
 • Extrasul de carte funciara (nu mai vechi de 30 de zile)
 • Certificatul de atestare fiscala privind obligatiile de plata catre bugetul de stat (emis pe numele solicitantului)
 • Certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale si alte venituri ale bugetului local (domiciliul solicitantului)
 • Certificat  de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale si alte venituri ale bugetului local (adresa proiectului)
 • Certificatul de performanta energetica
 • Raportul de audit energetic

De asemenea, pe plicul dosarului trebuie mentionate urmatoarele informatii:

 • Numele, prenumele si adresa completa a solicitantului 
 • Mentiunea „pentru Programul privind efectuarea de lucrari destinate cresterii eficientei energetice in locuințe unifamiliale, beneficiari persoane fizice”
 • Codul unic de inregistrare primit

Dosarul poate fi depus astfel: 

Dupa ce dosarul este receptionat de autoritate, solicitantul primeste un numar de inregistrare. 

Un solicitant poate depune o singura cerere de finantare pentru un imobil in cadrul unei sesiuni de inscriere. De asemenea, acesta poate primi o singura data finantare pentru imobilul mentionat, in cadrul programului.  

Daca dosarul este acceptat, lucrarile pot incepe si se desfasoara pe o perioada de maxim 18 luni. 

Pentru decontarea costurilor lucrarilor, este nevoie de un dosar de decontare. Acesta contine documente necesare AFM-ului si care permit restituirea a 60% din cheltuieli.

Printre actele necesare dosarului de decontare, enumeram urmatoarele documente (pentru lista completa si actualizata a documentelor si toate detaliile despre program, va indrumam sa intrati pe site-ul Administratiei Fondului pentru Mediu): 

Documente necesare I:

 • Cererea de decontare
 • Extras de cont bancar
 • Contractul de executie si/sau servicii
 • Factura, care trebuie sa contina numarul contractului de executie si/sau servicii in baza caruia se emite
 • Facturi de achizitie pentru materiale si echipamente
 • Factura pentru serviciile de introcmire a certificatului energetic (inainte si dupa lucrari), a raportului de audit energetic si a raportului de implementare a masurilor de crestere a performantei energetice a cladirii
 • Situatii sau liste cu lucrarile executate
 • Dovada achitarii facturilor prezentate la decontare (ordine de plata, chitante, bonuri fiscale)
 • Proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor 

Documente necesare II:

 • Proces verbal de lucrari ascunse
 • Proces verbal de punere in functiune a sistemelor de producere a energiei din surse regenerabile 
 • Certificate de calitate si garantie si declaratii de conformitate pentru echipamentele achizitionate 
 • Declarația beneficiarului care să certifice că echipamentele achiziționate și montate în cadrul proiectului sunt noi
 • Declarația beneficiarului care să certifice faptul că acesta nu a înstrăinat/nu va înstrăina sau greva cu sarcini imobilul aferent investiției și nu a desfășurat/nu va desfășura sau influența vreo activitate economică [în sensul prevăzut în Comunicarea Comisiei privind noțiunea de ajutor de stat astfel cum este menționată la articolul 107 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene], direct sau indirect, prin sau ca o consecință a implementării proiectului, în perioada de valabilitate a contractului

Criterii de eligibilitate a solicitantului

Pentru a putea accesa programul “Casa Eficienta Energetic”, solicitantul trebuie sa indeplineasca anumite criterii. Acestea sunt mentionate in ghidul de finantare a programului. Printre criteriile necesare, enumeram urmatoarele: 

Criterii de eligibilitate a proiectului

Pentru a putea accesa programul “Casa Eficienta Energetic”, proiectul trebuie sa indeplineasca anumite criterii. Acestea sunt mentionate in ghidul de finantare a programului. Printre criteriile necesare, enumeram urmatoarele:

Obtinerea certificatului energetic si al auditului energetic 

Certificatul energetic este un document ce ofera informatii despre performanta energetica a unei locuinte. Acesta cuprinde detalii precum consumul de energie al unei cladiri sau locuinte, prezentari detaliate ale principalelor caracteristici ale constructiei şi a instalatiei acesteia (incalzire, apa calda, climatizare, ventilarea mecanica, iluminarea artificiala). 

Auditul energetic este un proces prin care se realizeaza analiza termica si energetica a unei constructii si instalatiilor si se stabilesc solutii de reabilitare sau modernizare a acestora. Schimbarile propuse au ca scop reducerea consumului de energie. 

Atat certificatul energetic cat si auditul energetic pot fi usor si rapid obtinute contactand echipa Like Consulting. Intrati pe https://likeconsulting.ro/certificat-energetic/ si plasati o comanda pentru cele doua documente.

Etapele obtinerii documentele costa in: 

Cum comand certificatul energetic?

Comandaţi folosind una dintre variantele de mai jos:

  formular de comandă online

  0757 777 331 sau WhatsApp

  office@likeconsulting.ro

Certificatele de performanta energetice sunt realizate cu ajutorul programelor de calcul licentiate si acreditate in domeniul certificarii energetice.

Etapele auditului energetic

Auditul energetic se imparte in mai multe etape. Prima se refera la colectarea datelor si informatiilor legate de consumul de energie. Urmatoarea etapa ne aduce la inspectia instalatiilor precum cea a sistemului de alimentare cu energie electrica. Se va inspecta starea instalatilor, modul in care acestea functioneaza, gradul de uzura, numarul de defecte, precum si programul de reparaţii.

Analizarea informaţiilor este al treilea pas. Se vor urmari datele adunate si se va realiza o analiza economica a consumului si costurilor energetice. Tot in acest pas se vor propune si solutiile.

Ultima etapa presupune implementarea recomandarilor, monitorizarea si analizarea rezultatelor obtinute.

Dupa stabilirea acestor detalii urmeaza incheierea contractului de presaturi servicii intre dumneavoastra, in calitate de proprietar al imobilului, si Like Consulting – printr-un auditor energetic autorizat.

Auditorul realizeaza o inspectie tehnica a cladirii, pe teren, pentru a culege informatii si a face masuratori specifice. Acest proces dureaza aprozimativ 30-45 minute. 

De asemenea, se depune un dosar ce contine acte si raspunsuri la anumite intrebari legate de caracteristicile imobilului. Mai multe detalii despre acestea gasiti aici https://likeconsulting.ro/certificat-energetic/despre-audit-si-certificat/

Auditorul determina prin calcul consumurile de energie aferente sistemelor de instalatii din cladire (incalzire, apa calda menajera, iluminat, climatizare si ventilare) astfel incat sa se poata incadra cladirea intr-una din clasele de eficienta energetica de la clasa A (foarte eficient energetic) la clasa G (foarte putin eficient energetic).

Costul realizarii auditului si a certificatului de performanta energetica pentru inscrierea in programul “Casa Eficienta Energetic” este de 2500 lei. 

Dupa realizarea lucrarilor stabilite in proiectul “Casa Eficienta Energetic” pentru cresterea clasei energetice a imobilului, se realizeaza un nou audit energetic si se comanda un nou certificat energetic. Costul acestora este de 1000 de lei.